WIĘCEJ ZDJĘĆ!
Nowe oczy i uszy dla Mołdawii
ZOBACZ WIĘCEJ | 2017 / 10 | 2016 / 07 | 2016 / 10 | 2015 / 10 | 2015 / 03  
|
2014 / 10 | 2014 / 06-07 | 2013 / 10 | 2013 / 05-06  
|
2012 / 10 |
2012 / 06
 

WIĘCEJ ZDJĘĆ | ZOBACZ FILM

WIĘCEJ DJĘĆ!

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | ZOBACZ FILM

 

Z radością donoszę, że zgodnie z planem, małżeństwo lekarzy z Polski, Bożena i Marek, szczęśliwie dotarli do Straszeni! Niestety zamiast od poniedziałku rozpocząć pracę, musieliśmy jechać do Kiszyniowa, aby dopełnić  formalności prawnych. Trwało to ponad 6 godzin, tak więc straciliśmy prawie cały dzień na przyjmowanie pacjentów. Jednak po kilkugodzinnym załatwianiu spraw w Kiszyniowie (w bardzo upalny dzień) Bożenka i Marek mieli jeszcze tyle siły, aby przyjąć 18 osób w swoim medycznym busie. Razem z panią burmistrz jeszcze wcześniej uzgodniono, że będą pracować w budynku szpitala miejskiego, jednak z powodu wyjazdu do stolicy, nie udało się tego zrobić pierwszego dnia, tak więc wieczorem, rozpoczęli swą piękną służbę po prostu na posesji brata Olega i siostry Angeli. Najpierw diagnostyka, potem dobieranie okularów. Są dla każdego kto ich potrzebuje. Jeśli nie można dobrać, zostaną na zamówienie wykonane w Polsce i przywiezione później.

To co działo się przez tych kilka godzin, warte było półrocznego przygotowywania, poświęcenia czasu i załatwiania wielu spraw organizacyjnych oraz dokumentacji. Najkrócej mówiąc, osoby które przychodziły słabo słysząc lub widząc, odchodząc słyszały i widziały normalnie. Niektórzy mówili: "Dziękujemy za nowe oczy"! Inni, chcieli z wdzięczności całować nas po rękach... Wszyscy jednak mówili jedno: "Chwała Bogu"! I to był i wciąż jest najpiękniejszy komentarz do naszej służby.

Wtorek, 19.06. Drugi dzień. Już z rana pojechaliśmy do kliniki spotkać się z dyrektorem, by domówić wszystkie detale. Od godziny 09.00 rozpoczęło się przyjmowanie pacjentów. W sumie było ich 61. I znowu podobne reakcje, i znowu wdzięczność i chwała dla Boga! I wczoraj i dzisiaj, Bożena i Marek przyjmują głównie chrześcijan ze Straszeni i okolicznych wsi (w następnych dniach będą to także pozostali mieszkańcy). Tak, jak wczoraj, dobierają odpowiednie okulary, ale też diagnozują słuch. Dla niektórych są aparaty słuchowe. To nie tylko medyczna pomoc, ale również służba, która jednoczy Ciało Chrystusa! Wierzący z różnych kościołów, mają okazję spotkać się w poczekalni, poznać, porozmawiać. Pastorzy współpracują ze sobą, dzieląc trudy organizacyjne. Nie zawsze tak się dzieje i dlatego tym bardziej teraz cieszy! Można powiedzieć - 'metanoia' - i to naprawdę nie za duże słowo...

Przed nami jeszcze sporo pracy przez następne 8 dni. Nasi lekarze skoncentrowani są na pracy, my z bratem Olegiem czuwamy głównie nad organizacyjnymi sprawami. Poza tym mam jeszcze kilka ważnych spotkań dotyczących służby w Mołdawii w ciągu najbliższych miesięcy . Przed nami Wiejskie Ewangelizacje Dzieci w sierpniu i związane z tym przygotowania. Wiele spraw dotyczy Projektu Edukacyjnego. Wciąż trwa remont Domu 'Metanoia'. A w Mołdawii panują duże upały, co znacznie wpływa na siły, jakimi dysponujemy każdego dnia. W związku z tym wszystkim bardzo potrzebujemy modlitwy! Uprzejmie o nią proszę! Niech Duch Boży prowadzi Was w tym, kiedy i jak się modlić, więc tylko kilka modlitewnych próśb:

- o mądrość, siłę i całkowite poddanie Duchowi Świętemu dla całego naszego zespołu: Bożenki, Marka i dla nas z bratem Olegiem;

- o błogosławieństwo Boże nad każdym przyjętym pacjentem, by dobro którego doświadcza, było impulsem do oddania chwały Bogu, a także całego życia;

- o Bożą ochronę nad naszymi rodzinami, samochodami, sprzętem medycznym i nad naszym zdrowiem i życiem.

Dziękuję za modlitwę, wszelkie wsparcie i przyjazne serce! Dziękuję wszystkim siostrom i braciom w Polsce, którzy umożliwili tą służbę! To jest naprawdę piękne, że razem możemy błogosławić Mołdawię - mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc!

Szalom!
Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci


ZOBACZ WIĘCEJ | 2017 / 10 | 2016 / 07 | 2016 / 10 | 2015 / 10 | 2015 / 03  
|
2014 / 10 | 2014 / 06-07 | 2013 / 10 | 2013 / 05-06  
|
2012 / 10 |
2012 / 06

Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!