Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Dom Misyjny 'Metanoia'

To nasz baza misyjna, zaplecze materiałowe i miejsce noclegowe. Stąd koordynujemy naszą służbą w Mołdawii. Dzięki Bożej łasce,
Dom ten stał się miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znajdują Bożą miłość, uzdrowienie i akceptację. Wierzymy, że jest to miejsce
Bożego działania w sercu każdego, kto przekracza progi naszego Misyjnego Domu!

Zobacz, jak funkcjonuje Dom Misyjny 'Metanoia'