Mołdawia
Projekt Żywnościowy

Riecia to mołdawska wioska w centrum Mołdawii. Od 2007 roku, dzięki finansowemu wsparciu chrześcijan z Polski, może tam funkcjonować stołówka dla dzieci z ubogich rodzin. Regularnie, przez pięć dni w tygodniu około 40 dzieci z wioski otrzymuje gorący posiłek. Poza tym, odbywają się dla nich zajęcia biblijne. Dzieci mogą więc usłyszeć i doświadczyć w praktyce Bożej miłości!

Naszym przywilejem jako Misji Przyjaciół Dzieci jest przekazywanie środków finansowych do naszych przyjaciół na Mołdawii, którzy zajmują się tą służbą, a także osobiste zaangażowanie. Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji, przedstawiających działalność stołówki:

rok 2011: Stołówka w Riecia
rok 2015:
Pomoc medyczna
rok 2016: Remont budynku

Zachęcamy przede wszystkim do modlitwy o wszystkie dzieci, które są objęte opieką; o ich rodziny i całą wioskę Riecia. W 2011 roku powstał tam kościół, który też potrzebuje naszego duchowego wsparcia. 

Módlmy się o całą Mołdawię, by jej mieszkańcy mogli doświadczyć Bożej miłości; o Kościół mołdawski, by w jedności i odwadze mógł głosić Ewangelię; o Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla wykonywanej służby w tym kraju oraz o mądrość w planowaniu i udzielaniu wsparcia jego mieszkańcom. 

Dziękuję za Twoje zaangażowanie i wszelką pomoc! Niech Pan Bóg obficie błogosławi Twoje życie.

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci


Dane kontaktowe:      

Telefon:       +48 604 469 264

Internet:      borys@mpd.org.pl  ;  www.mpd.org.pl 

Możesz również posłużyć się poniższym formularzem:

Interesuje mnie Projekt Żywnościowy. 

Proszę o kontakt!

Nazwisko: 

Imię:

E-mail:

Telefon:

 
Uwagi: 

UWAGA! Zanim wyślesz, SPRAWDŹ poprawność wpisanych danych!

 

Projekt Żywnościowy – jest prowadzony przez Misję Przyjaciół Dzieci. Jest wyrazem miłości polskich chrześcijan, którzy poprzez ofiarowanie środków finansowych umożliwiają funkcjonowanie stołówki dla dzieci we wsi Riecia.

Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!