Dom Misyjny 'Metanoia' - Dom Przemiany
 
>> ZOBACZ FUNDUSZ DMM
 

W maju 2009 r. podczas pobytu w Mołdawii na Światowym Dniu Modlitwy, Bóg przemówił, by modlić się o dom na Mołdawii. 

W związku z rozwojem naszej służby na Mołdawii, potrzebowaliśmy bazy misyjnej, która pozwoliłaby na koordynowanie naszej służby oraz byłaby zapleczem materiałowym i miejscem noclegowym. Potrzeba takiego miejsca wiązała się także z planami organizowania konferencji łączących chrześcijan z Polski i Mołdawii oraz krótkoterminowych wyjazdów misyjnych, polegających na wspieraniu działań ewangelizacyjnych oraz niesieniu pomocy siostrom i braciom na Mołdawii. 

Szczególnie pragnęliśmy, by ten dom stał się miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znajdą Bożą miłość, uzdrowienie i akceptację. Naszym marzeniem było, by w domu tym każdego dnia płynęła modlitwa i uwielbienie Boga. Chodziło więc o misyjny dom, który spełniałby kilka ważnych funkcji. I tak się właśnie dzieje!

Wierzę, że ten dom już stał się  miejscem przez które Bóg może działać, by przemieniać Mołdawię. Dlatego właśnie nazwaliśmy go 'Metanoia'. Schematycznie funkcjonowanie domu można przedstawić następująco:

Krótki opis tego schematu. Wizją jest przemieniona Mołdawia, tzn. jakość Bożego Królestwa przejawiająca się we wszystkich sferach życia, każdego mieszkańca. U podstaw leży wspólne działanie chrześcijan z Polski i Mołdawii. Wysiłki te skoncentrowane są właśnie wokół domu misyjnego. Staje się on jakby osią naszych poczynań. Kluczowe są dla nas trzy kierunki: Ewangelizacja, Duszpasterstwo i Jedność Kościoła. Pierwszy jest kontynuacją dotychczasowej służby, wzbogaconą o nowe możliwości. Drugi jest odpowiedzią na zaobserwowaną potrzebę wzmocnienia wierzących w ich duchowym wzroście. Trzeci kierunek jest nadrzędną wartością, o którą chcemy zabiegać, ale też wyznacza standardy naszego działania. Jest drogą po której chcemy kroczyć, a jednocześnie miejscem, w którym chcemy przebywać z naszymi siostrami i braćmi. 

UWAGA! Po nieco ponad dwóch latach modlitw, rozmów oraz 
poszukiwań, 27. lipca 2011 roku zakupiliśmy dom w Mołdawii! 

Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości pomocy! Wciąż potrzeba modlitwy, finansów, materiałów oraz rąk do pracy! Jeśli Bóg porusza Twoje serce i chcesz zaangażować się, daj nam znać! Może znasz kogoś, kto mógłby pomóc? Jesteśmy przekonani, że razem możemy uczynić z tego domu piękne miejsce, przez które Pan Bóg będzie mógł przemieniać nas i serca Mołdawian oraz cały kraj. I Jemu niech płynie chwała!

Zachęcamy do osobistego kontaktu! Bardzo dziękuję za każdą modlitwę i pomoc! Niech Bóg Cię obficie błogosławi i prowadzi we wszystkich decyzjach.

Wszelkie ofiary można przekazywać na konto misyjne poniżej, z dopiskiem 'DOM METANOIA':

  • Misja Przyjaciół Dzieci
    nr:  45 2130 0004 2001 0270 2629 0001


Chcę finansowo wspierać służbę Domu Misyjnego 'Metanoia' w Mołdawii:


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!