Dom Misyjny 'Metanoia' - Dom Przemiany

To nasz baza misyjna, zaplecze materiałowe i miejsce noclegowe. Stąd koordynujemy naszą służbą w Mołdawii. Dzięki Bożej łasce, Dom ten stał się miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znajdują Bożą miłość, uzdrowienie i akceptację. Wierzymy, że jest to miejsce Bożego działania w sercu każdego, kto przekracza progi naszego Misyjnego Domu!

Co się dzieje w 'Metanoi"?

Rozpoczęliśmy od Klubu Gier Planszowych


Obecnie codziennie działa dla dzieci Klub Dobrej Nowiny


Dla młodzieży odbywają się cotygodniowe spotkania


Funkcjonuje Klub Gitarowy


Dzieci i młodzież uczą się języka angielskiego


Odbywają się niedzielne nabożeństwa kościoła


Organizowane są świąteczne spotkania dla dzieci


Zdarzają się wyjątkowe zebrania, jak np. Dzień Kobiet zorganizowany dla mam dzieci uczęszczających na Klub!


To gościnne miejsce, a zarazem praktyczna baza dla różnych grup niosących pomoc w kraju nad Prutem i Dniestrem


'Metanoia' to także magazyn niezbędnych materiałów


"Skarby Metanoi", czyli imiona wszystkich osób, o których wiemy, że nawróciły się w naszym Domu Misyjnym 'Metanoia'! (Dane z maja 2018. W nawiasach podano wiek osób)


Dom Misyjny 'Metanoia" wciąż remontujemy i adaptujemy

>> Zobacz co jeszcze wymaga remontu


Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości pomocy! Wciąż potrzeba modlitwy, finansów, materiałów, aby utrzymać nasz Dom Misyjny "Metanoia"! Jeśli Bóg porusza Twoje serce i chcesz zaangażować się, daj nam znać! Może znasz kogoś, kto mógłby pomóc? Jesteśmy przekonani, że razem możemy uczynić z tego Domu jeszcze piękniejsze miejsce, przez które Pan Bóg będzie mógł przemieniać nas i serca Mołdawian oraz cały kraj. I Jemu niech płynie chwała!

Zachęcamy do osobistego kontaktu! Bardzo dziękuję za każdą modlitwę i pomoc! Niech Bóg Cię obficie błogosławi i prowadzi we wszystkich decyzjach.

Wszelkie ofiary można przekazywać na konto misyjne poniżej, z dopiskiem 'DOM METANOIA':

  • Misja Przyjaciół Dzieci
    nr:  45 2130 0004 2001 0270 2629 0001


>> Chcę finansowo wspierać służbę Domu Misyjnego 'Metanoia' w Mołdawii

>> ZOBACZ FUNDUSZ DMM

>> nieco historii


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!