Wiele dobra w Mołdawii!
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

| Wrzesień 2019   

Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, 
a najwięcej domownikom wiary
”. Gal. 6, 10

Nieco żartobliwie można powiedzieć, że pojechaliśmy 
z Tomkiem do Mołdawii latem, a wróciliśmy jesienią (15-26. września). I choć nie był to tak długi wyjazd, jak mogłoby sugerować to zdanie, to jednak sporo się wydarzyło i doświadczyliśmy wiele dobrego!

Zacznę od mojego syna, Tomka. Do niego należało niełatwe zadanie pomalowania płotu ogradzającego nasz Dom Misyjny ‘Metanoia’. Wywiązał się niego wyśmienicie! Najtrudniejszą częścią tej pracy było oczyszczenie płotu i przygotowanie go do malowania. Udało się i na pewno płot jeszcze długo postoi!

Dzięki ofiarności polskich chrześcijan, mogłem przekazać finansową pomoc naszym przyjaciołom prowadzącym stołówkę i zajęcia dla dzieci w wiosce Recea. To wspaniałe, że wciąż są ludzie chętni dzielić się swoimi dobrami i gotowi błogosławić innych, umożliwiając w ten sposób piękną działalność! Praca w Recea rozwija się, coraz więcej dzieci, młodzieży, dorosłych objętych jest pomocą kościoła i ma z nim kontakt! Jako Polacy mamy w tym swój udział! Alleluja!

Swoją dobroczynną działalność wśród dzieci i wielu innych grup pogłębia także Kościół Maranata w Străşeni! I do tego miejsca mogłem zawieźć materialną pomoc. Jest to jedno z miejsc, które najdłużej wspieramy i ten widoczny rozwój ogromnie cieszy!

Kolejną dobrą sprawą, która się wydarzyła, to wyremontowanie pewnej rodzinie domu! Efekt końcowy, czyli nowe oblicze budynku, niezmierna radość domowników i zmieniona jakość życia, to rezultat ponad rocznej, wzorcowej współpracy kościoła SCh „Zachód” z Warszawy, zboru „Dobra Nowina” spotykającego się w ‘Metanoi’ oraz naszej Misji. Dzięki tym powiązaniom matka i jej pięcioro dzieci cieszą się odnowionym lokum, ciepłym i suchym; a przede wszystkim doświadczyli miłości Bożej i praktycznej mocy Ewangelii! Alleluja!

To tylko kilka przykładów dobra powstałego dzięki Bożej łasce i zgodnemu współdziałaniu sióstr i braci! Jak zawsze, tak i ten wyjazd był okazją do wielu innych spotkań, rozmów, modlitwy, snucia wspólnych planów i załatwiania drobnych spraw związanych z naszą misyjną działalnością w Mołdawii.

Nie da się opisać wszystkiego. Służba misyjna to wielokierunkowe działania, wymagające różnego rodzaju zaangażowania, daleko wykraczającego poza utarte schematy i stereotypy. Składają się na nią rzeczy wielkie i całkiem małe, wydarzenia epokowe i zupełnie codzienne, zwykłe czynności. Praca ta niekiedy wręcz do głębi porusza emocje, zasadniczo jednak towarzyszy jej umiarkowany puls i miarowe tętno. Niech Panu Bogu płynie chwała za wszystko co udaje się zrobić, a każdemu z Was kto w jakikolwiek sposób wspiera właśnie tę misyjną służbę w Mołdawii, z całego serca pięknie dziękuję!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys

dyrektor MPD

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!