wiara, która przez miłość w czyn się obraca
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

| Kwiecień / Maj 2019   

To był intensywny czas spotkań, rozmów, wspólnych modlitw i przekazania konkretnej pomocy! Ogromnie cieszę się, że możemy w bardzo namacalny i praktyczny sposób pomagać naszym przyjaciołom z Mołdawii. Jest to możliwe dzięki życzliwej współpracy ludzi właśnie takich, jak Ty! Możemy nieść błogosławieństwo razem. 

Wiem, że inspiruje nas do tego nasza wiara, która dla innych jest czytelna, wręcz namacalna i dobrze widoczna. Bo znaczenie ma „jedynie wiara, która przez miłość w czyn się obraca”. (Gal. 5, 6. Przekład S. Kowalskiego). Służba misyjna, jak i całe nasze życie, musi być powiązane z taką właśnie wiarą! 

To co udało się dzięki Bożej łasce zrobić tym razem, to wesprzeć aktualne działania i projekty, ale też przygotować ważne wydarzenia w przyszłości. Tak więc przekazałem finansową pomoc stołówce dla dzieci w Străşeni i w miejscowości Recea. Również Misji Liora, a dodatkowo odzież dla wielodzietnych rodzin, z którymi ma ona kontakt. 

Dzięki zaangażowaniu młodzieży ze Społeczności Chrześcijańskiej "Zachód" z Warszawy, pięciorgu dzieciom z pewnej rodziny ze Strășeni, przekazaliśmy plecaki z wyposażeniem szkolnym. 

W naszym Domu Misyjnym 'Metanoia' spotkało się kilka par małżeńskich, z którymi już od jakiegoś czasu współpracujemy nad projektem spotkań dla żon i mężów w Mołdawii. Wszyscy byli już w Polsce na weekendzie małżeńskim i teraz rozmawialiśmy o możliwościach przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia w Mołdawii. 

Dzięki ogromnemu wsparciu SCh "Zachód", mamy ogromną nadzieję, że już w przyszłym roku, uda się zorganizować takie spotkania w Mołdawii. W ten sposób chcemy wpływać na całe rodziny, aby były oddane Bogu, wierne swemu powołaniu i stabilne, tak aby dzieci mogły wzrastać w bezpiecznym i pełnym miłości środowisku. 

Bardzo wartościowe było spotkanie z młodzieżą w Kościele 'Maranata'. Adam, pastor SCh "Zachód" miał już kolejną okazję usłużyć tej wspólnocie. Młodzi z nieudawanym zaciekawieniem słuchali i zadawali pytania. To był dobra okazja do pogłębienia relacji i zachęty!

Poza tym przygotowywałem to, co będzie się działo jeszcze w maju, czerwcu i lipcu, oraz na jesieni. Zawsze taki wyjazd związany jest z różnymi bieżącymi sprawami misyjnymi. Chodzi o zapłatę rachunków, podatków, wizyty w różnych biurach i urzędach, naprawy naszego Domu Misyjnego, a tym razem także zawieszenia samochodu. Wszystko to sprawia, że wieczorem zmęczenie naprawdę daje się we znaki… 

Dlatego tym bardziej ogromnie wdzięczny jestem Panu Bogu za moich towarzyszy tej wyprawy misyjnej: Krzysztofa i Adama oraz siostry i braci z Mołdawii, wspólnie z którymi służymy. Zarazem dziękuję każdemu kto w jakikolwiek sposób wspiera pracę Misji Przyjaciół Dzieci! Dziękuję wszystkim, którzy umożliwiają nasze działania w Mołdawii i dzielą się z tym małym krajem, swoimi wielkimi sercami!

Oby zawsze nasza praca misyjna była powiązana z wiarą „która przez miłość w czyn się obraca”! O to się modlę i bardzo gorąco chciałbym również Ciebie o taką modlitwę poprosić! Ma ona wielką moc i znaczenie! Tak więc z całego serca dziękuję za wszelką pomoc! 

Panu Bogu niech płynie chwała!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys
dyrektor MPD

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!