Błogosławieństwo Bożych połączeń!
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

| Luty / Marzec 2019   

Boże połączenie – to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka może się wydarzyć! Myślę o sytuacji, gdy ludzie współpracują ze sobą ponieważ wynika to z Bożej woli i jest częścią Bożego scenariusza. Nie tylko dlatego, że się spotkali i mają po prostu podobne cele. Wierzę, że właśnie takie Boże połączenia są istotą i sensem naszej służby w Mołdawii. Chciałbym teraz napisać o kilku takich połączeniach, które mogłem odświeżyć i wzmocnić podczas lutowo-marcowego wyjazdu do kraju nad Prutem i Dniestrem.

W Kiszyniowie spotkałem się z dyrektorką Misji 'Liora' i przekazałem odzież dla niemowląt i dzieci oraz pomoc finansową. Swietłana wspólnie z kilkoma wolontariuszami, na miarę ich możliwości, wciąż działa na rzecz ratowania życia nienarodzonych. Niedawno została obdarowana samochodem, o który modliła się od dłuższego czasu! Pomoże o wiele sprawniej koordynować służbę. Ogromnie się cieszę, że możemy już od lat wspierać działalność Misji 'Liora' i mieć udział w tej pracy!

Wsparcie finansowe i materialne przekazałem także dla stołówki dla dzieci w kościele ‘Maranata’ w Străşeni. Codziennie przychodzi tutaj około 30 dzieci. Mogą zjeść obiad, znaleźć pomoc w lekcjach, usłyszeć Ewangelię, pożytecznie spędzić czas i dobrze się bawić. Rozwijają swoje zdolności i zainteresowania w różnych grupach: muzycznej, plastycznej, językowej (angielski), krawieckiej i sportowej. To bez wątpienia miejsce przemiany! To owoc Bożego połączenia chrześcijan z różnych krajów!

Byłem także w wiosce Făgureni, gdzie nasi dzielni przyjaciele Natasza i Żora oprócz swojej córki wychowują jeszcze trójkę adoptowanych dzieci. Przygotowali dla nich przede wszystkim pełne miłości serca, ale też rozbudowali swój dom. Cały ten trud ogromnie się opłacił, bo po prawie dwóch latach, efekty są wspaniałe! Rozwój, jaki dokonał się w dzieciach, widać na pierwszy rzut oka, a wyniki w szkole, opinie nauczycieli, tylko to potwierdzają. Jednym słowem chwała Bogu! A wszystkim z Was, którzy do tej przemiany przyłożyli swoją rękę, uprzejmie dziękuję!

Inne ważne spotkanie, odbyło się w naszym Domu Misyjnym 'Metanoia' i dotyczyło przyszłości Almy w Mołdawii. Te weekendowe konferencje dla małżonków, są ogromnie potrzebne nad Prutem i Dniestrem. Bardzo chcielibyśmy, aby już w przyszłym roku Alma "wystartowała" w Kiszyniowie, ale zanim to nastąpi, pragniemy, aby kilka par z Mołdawii przyjechało jesienią do Polski. Właśnie o tym wszystkim rozmawiałem z Ulianą i Ionem oraz Alioną i Petru. To, że tworzymy tak bardzo zgrany zespół na pewno jest skutkiem Bożego połączenia, które nastąpiło już kilkanaście lat temu!

Byłem też w Peneszeszti, gdzie rozmawiałem z Tatianą, dyrektorką Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Chciałem odświeżyć nasz kontakt, ale nie tylko. Są plany przyjazdu młodzieży z Polski, która mogłaby udzielić bardzo praktycznej pomocy. I właśnie głównie tej sprawy dotyczyła moja wizyta.

W każdą niedzielę w 'Metanoi' gromadzi się kościół na wspólnym spotkaniu. Nasze siostry i bracia z radością oddają chwałę Bogu i wzajemnie zachęcają się do życia poświęconego Bożym dziełom! Oczywiście w naszym Domu Misyjnym 'Metanoia', odbywają się codzienne różne aktywności, właściwie dla każdej grupy wiekowej.

To przykłady tylko kilku z wielu połączeń, jakie dzięki Bożej łasce udało nam się nawiązać w Mołdawii. Istnieją one również dzięki innym Bożym połączeniom – z ofiarodawcami i darczyńcami, z tymi którzy modlą się i angażują w osobiste wyjazdy misyjne. Może właśnie Ty Jesteś jedną z takich osób? Dziękuję z całego serca każdemu, kto w jakikolwiek sposób przykłada swoją rękę do tej misyjnej pracy! 

Niech Panu Bogu płynie chwała za każde połączenie, które przyniosło już tak wiele dobra i dzięki któremu funkcjonuje nasza Misja, a służba w Mołdawii rozwija się i przynosi błogosławieństwo!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys
dyrektor MPD

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!