Wytrwała pomoc w Mołdawii!
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Listopad 2018 |  

wytrwałości wam potrzeba
(Por. Hbr. 10, 36)

To, co wydarzyło się tym razem podczas tego listopadowo-październikowego wyjazdu misyjnego do Mołdawii, można chyb najtrafniej opisać słowami: "wytrwała pomoc". Większość wydarzeń była po prostu kontynuacją od lat już niesionej pomocy. Ale nie wszystkie…

Po raz kolejny spotkałem się ze Svietą, dyrektorką Misji „Liora”, która przeciwdziała aborcji w Mołdawii. Przekazałem jej aż trzy walizki odzieży, którą następnie ona obdaruje kilka wielodzietnych rodzin. To bardzo sensowna pomoc, bo poza oczywistym zaspokajaniem braków, zachęca kobiety do przyjęcia nowego życia, wlewając w ich serca nadzieję i pokazuje dobitnie, że nie są same w swoich zmaganiach.

Przekazałem finanse na studia Denisowi. Dzięki wsparciu, jakie w ramach Projektu Edukacyjnego nasz brat w Chrystusie otrzymuje już sześć lat, w przyszłym roku będzie mógł ukończyć mołdawski AWF z tytułem magistra!

Wspólnie ze Zbyszkiem, który znowu mógł ze mną pojechać oraz Gieną, mieszkającym w Domu Misyjnym ‘Metanoia’, wykonaliśmy kolejne prace remontowe i konserwatorskie w tym budynku. Każdy z nas zadaje sobie doskonale sprawę, że taki wolnostojący obiekt wymaga stałego doglądania i nieustannego nadzoru.

Poza tym naprawdę sporo było różnych innych spotkań, rozmów telefonicznych, załatwiania wielu spraw administracyjnych i takich życiowych, codziennych. Rzeczywiście wiele wysiłku wymaga kontynuowanie podjętych działań i projektów. Potrzeba właśnie wytrwałości i determinacji długodystansowca, aby utrzymać podjętą służbę. Dzieje się to dzięki Wszechmogącemu Bogu, który umożliwia to wszystko! Który także przydaje współpracowników, osoby które pomagają naszej służbie finansowo, modlitewnie, zachęcając budującym słowem, czy angażując się poprzez wyjazdy do Mołdawii. Trzeba dodać - pomagają wytrwale! Kochani! Wszystkim Wam za tę wytrwałą pomoc, serdecznie i pięknie dziękuję!

To właśnie ta wytrwała pomoc sprawia, że możemy jeszcze więcej! Nie tylko utrzymać dotychczasowy kurs, ale rozpoczynać nowe!

Jednym z takich nowych przedsięwzięć jest konferencja dla małżeństw ALMA. Chcemy, aby mogła powstać w Mołdawii i wierzymy, że jest to bardzo potrzebne narzędzie, które będzie służyło budowaniu silnych małżeństw, opartych na osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, a w konsekwencji rodzin, w których dzieci znajdą bezpieczne oparcie, miejsce fizycznego i duchowego wzrostu. Wymaga to jeszcze sporej pracy. A przede wszystkim – wytrwałości!

Inną nową rzeczą, którą chcemy się zająć jest wsparcie stołówki dla dzieci w Străşeni, prowadzonej przez kościół ‘Maranata’. Zarazem jest to miejsce, gdzie dziewczynki i chłopcy mogą znaleźć różnego rodzaju pomoc i realizować swoje zainteresowania. Spotkałem się z bratem Olegiem, pastorem tej wspólnoty, który w trakcie rozmowy poprosił mnie o taką pomoc. Chcemy pomóc i chcemy robić to wytrwale!

Dziękuję za Twoją wytrwałość! Za przeczytanie tej relacji, za modlitwę i wszelkie wsparcie udzielane służbie w Mołdawii! Wciąż bardzo potrzebujemy takich osób! 

Dziękuję, że pomimo wielu własnych spraw, potrzeb, zmagań i problemów, Jesteś gotowy patrzeć dalej niż tylko czubek własnego nosa, widzieć potrzeby innych i pomagać! To postawa zasługująca na wielki szacunek! Cieszę się, że możemy razem iść na tym mołdawskim, misyjnym szlaku. Bądźmy wytrwali! 

A tylko Panu Bogu niech płynie chwała!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 
62-801 Kalisz 11
+48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!