Ewangelizacje domowe. Pomoc i wsparcie misyjne
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Sierpień 2018 |  

Tegoroczne Wiejskie Ewangelizacje Dzieci były nie tylko „wiejskie”! Dotarliśmy do dzieci na dwóch wioskach: Cojuşna (czyt. Kożuszna) i Sacă (czyt. Sake) oraz w mieście Străşeni (czyt. Stresień). W sumie odwiedziliśmy 13 rodzin, film „Jezus” obejrzało 38 dzieci i 20 dorosłych. Można powiedzieć, że były to ewangelizacje domowe. Spotykaliśmy się z dziećmi w różnym wieku, żyjących raczej ubogo lub bardzo biednie…  Wszędzie przekazaliśmy pomoc żywnościową, rozmawialiśmy, modliliśmy się. Zostawialiśmy w każdym domu Pismo Święte oraz krótką, ilustrowaną książeczkę o „Najwspanialszym Darze”, czyli zbawieniu przez wiarę w Pana Jezusa. Teraz mamy nadzieję, że posiane Słowo, wysłuchana i obejrzana Ewangelia, wyda owoc; że serca dzieci i dorosłych zostaną przemienione Bożą miłością. Wielce się cieszę, że były to ewangelizacje, w których wzięła udział moja żona Kasia i córka Hania! A z Koszalina przyjechała jeszcze jedna Kasia, która w Mołdawii była po raz pierwszy! Do tego zespołu dołączył także Giena, mieszkający i pracujący w naszym Domu Misyjnym ‘Metanoia’. W takim właśnie składzie przeprowadziliśmy WED 2018 w Mołdawii.

Jednak ten wyjazd to nie tylko filmowe ewangelizacje! To również pomoc materialna i finansowa przekazana Misji ‘Liora’; stołówce dla dzieci w Recea (czyt. Riecia); rodzinie z wioski Făgureni (czyt. Fegureni), która adoptowała trójkę dzieci; naszemu bratu Gienie, który poświęca wiele czasu służbie w Domu Misyjnym; to także spotkania, rozmowy, porządki w naszej bazie misyjnej i przygotowywanie przyszłych wydarzeń, z których najważniejsza jest ALMA. Chcemy aby spotkania dla małżeństw mogły zacząć się odbywać w Mołdawii już od przyszłego roku. Na razie jednak, kilka kolejnych już par przyjedzie z Mołdawii na konferencję ALMA do Warszawy w listopadzie br. To duże wyzwanie i przedsięwzięcie! Bardzo proszę o modlitwę o ten jesienny wyjazd, a także o możliwość rozpoczęcia ALMY w Mołdawii!

Pięknie dziękuję każdemu z Was, kto w jakikolwiek sposób umożliwia nam tę służbę w Mołdawii! To dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi możemy dzielić się różnymi dobrami z naszymi siostrami i braćmi w kraju nad Prutem i Dniestrem, wspierać ich w codziennych zmaganiach, a przede wszystkim ramię w ramię głosić Ewangelię i modlić się o przemianę tego małego kraju, który potrzebuje naszych wielkich serc! I właśnie za te Wasze serca – wielkie, otwarte, gotowe i tak pojemne, by mimo wielu osobistych trosk, ciężarów i niepokojów, zmieścić tam jeszcze mołdawskie problemy – dziękuję Wam z całej siły! To przywilej, to łaska i błogosławieństwo, że interesuje nas coś więcej niż tylko czubek własnego nosa i własny komfort! Bogu niech będą dzięki, który daje nam odwagę i wszelkie potrzebne zasoby, abyśmy wypełniali Jego wolę! I tylko Jemu tylko niech płynie chwała!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 
62-801 Kalisz 11
+48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!