Rodzina ważna jak zawsze!
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Kwiecień/Maj 2018 |  

Bez wątpienia można powiedzieć, że ten wyjazd poświęcony był rodzinie! Tej, która już jest i tej, która dopiero będzie... Aż cztery spotkania zostały specjalnie zorganizowane właśnie po to, aby porozmawiać o odpowiednim przygotowaniu do założenia małżeństwa i rodziny oraz jak taka wspólnota może być silna i zdrowa. 

Krótki pobyt naszych przyjaciół z Warszawy: Eli i Marka, Moniki i Marka oraz Adama, zaowocował kilkoma spotkaniami dla nastolatków i młodzieży. Oprócz dwóch takich spotkań w Strășeni, odbyło się jeszcze jedno w wiosce Recea. Czwarte ważne spotkanie odbyło się w Kiszyniowie i dotyczyło planów związanych możliwością rozpoczęcia w Mołdawii konferencji dla małżeństw pod nazwą "Alma". To odważny i duży projekt, ale mamy przekonanie, że ogromnie w Mołdawii potrzebny! 

Poza tymi wydarzeniami działo się jeszcze sporo! Odwiedziliśmy dom Nataszy i Żory, którzy adoptowali trójkę dzieci. Wciąż jesteśmy pod wrażeniem atmosfery miłości panującej w tej Rodzinie, jak również pięknie przygotowanego budynku i pokoi dla dzieci. Byliśmy również z wizytą u siostry Angeli i brata Olega, którzy są pasterzami kościoła "Maranata" w Strășeni i ujęli nas wspaniałym przyjęciem i gościnnością! Spotkaliśmy się także ze Svetłaną, dyrektorki Misji Liora przeciwdziałającej aborcji w Mołdawii. Byliśmy również w Cricova, gdzie w ramach odpoczynku zwiedziliśmy słynne winne piwnice. 

Sporo pracowaliśmy w naszym Domu Misyjnym 'Metanoia'. Głównie z Gieną dokonaliśmy drobnych napraw i ulepszeń. Niektórzy z polskiej ekipy byli po raz pierwszy w kraju nad Prutem i Dniestrem. Jedna z tych osób swój wyjazd podsumowała krótko, ale wymownie: "Lekcja życia"! Okazuje się, że można wiele się nauczyć od tych, którym się służy, a ci którzy mają niewiele mogą dać bardzo dużo! Serdecznie dziękuję za modlitwę o ten wyjazd i cały pobyt i zarazem uprzejmie o nią proszę! 

A Panu Bogu tylko niech płynie chwała!

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 
62-801 Kalisz 11
+48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!