Mołdawia. Wiejskie Ewangelizacje Dzieci 2017
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

zOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Czerwiec / Lipiec 2017 |

Na Wiejskie Ewangelizacje Dzieci w Mołdawii, wyruszyłem w tym roku wcześniej niż w poprzednich latach. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego, w pierwszych dniach wakacji wspólnie z moim synem Tomkiem oraz Piotrem i Filipem udaliśmy się do kraju nad Prutem i Dniestrem. Naszym celem były spotkania z dziećmi na dwóch wioskach: Cojușna i Făgureni (czyt. Kożuszna i Fegureni). 

Na każdej z nich razem z naszymi przyjaciółmi z Mołdawii: Lidą, Valentiną i Gieną przez trzy dni bawiliśmy się z dziećmi, graliśmy w różne gry, ale też nauczaliśmy biblijnych prawd. W tym roku były to prawdy o Panu Jezusie Chrystusie, że jest Bogiem, Człowiekiem i Królem. Staraliśmy się wyjaśniać nauczanie Biblii na ten temat poprzez lekcje doktrynalne, a także pieśni, wersety i konkursy. 

Zauważyłem, że dzieci bardzo uważnie słuchały i w zasadzie nie mieliśmy żadnych problemów z dyscypliną. Dodam tylko, że każdy nauczanie trwało około 1,5 godziny… wiec cierpliwość dzieci była wystawiana na próbę. Z drugiej strony staraliśmy się, aby ten czas nie był dla nich nudny, wręcz przeciwnie – za pomocą różnych wypróbowanych metod nauczania, uatrakcyjnialiśmy przekaz dostosowując go do wieku słuchaczy. Wierzę jednak, że nie tylko z tego wynikała koncentracja i niezakłócona uwaga dzieci. To nasze wspólne modlitwy oraz działanie Ducha Bożego, który działał w ich sercach i najlepiej je nauczał i przekonywał. 

Ewangelizacje te prowadziliśmy współpracując z miejscowym Kościołem, który zarówno w jednej, jak i drugiej wsi, będzie kontynuował pracę z dziećmi poprzez kluby biblijne. W Făgureni taki klub prowadzą Lida i Valentina, nasze misjonarki (więcej o ich pracy tutaj). 

Dziękuję każdemu za modlitwę o to przedsięwzięcie, o nasz przejazd i powrót do Polski, o masę drobiazgów związanych z tymi spotkaniami. 

Dziękuję za wsparcie finansowe dzięki któremu mogliśmy odnowić nasze zasoby sprzętu sportowego, do gier i zabaw (takie jak: piłki, latające talerze, stoliki, krzesełka, karty "Uno", warcaby, artykuły biurowe do nauczania, itp.). To nasze wspólne dzieło i wspólna radość! 

A tylko Panu Bogu niech płynie chwała!

Szalom!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!