Ażeby była równość
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Wrzesień 2016 |

"w obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość" 2 Kor. 8, 14

Krótki opis tego misyjnego wyjazdu do Mołdawii, chciałbym rozpocząć od osobistej refleksji. Przeniknęła ona moje serce we Lwowie, już podczas powrotnej drogi do Polski. Podczas wspólnej modlitwy, jeden z braci przeczytał powyższy werset z Listu do Koryntian. Myślę, że dobrze streszcza on naszą pracę w Riecia i w Straszeni. 

Ale również jest chyba bardzo trafnym opisem misyjnej służby w ogóle. Bo czyż nie powinna być ona właśnie "wyrównywaniem niedostatku"? Właściwym zagospodarowaniem nadmiaru, który łatwo przeoczyć lub zmarnować? A więc pojechaliśmy do Mołdawii, "ażeby była równość"

Co konkretnie zrobiliśmy tym razem? Rąbaliśmy drewno, wierciliśmy dziury, kopaliśmy rowy, budowaliśmy ściany, zdzieraliśmy starą farbę z płotu i bramy, a następnie malowaliśmy nową. Dla stołówki w Riecia i dla Misji 'Liora' zawiozłem pomoc finansową oraz odzież dla ubogich, wielodzietnych rodzin. 

Miałem też kilka ważnych spotkań i rozmów dotyczących współpracy z naszymi siostrami i braćmi w Mołdawii. Trzykrotnie byłem w Kiszyniowie w sprawach misyjnych. Choć wiele ma się wydarzyć jeszcze w tym roku, to omówienia i przygotowania wymaga już ten nadchodzący.

Dziękuję serdecznie każdemu z Was, kto poprzez modlitwę, wsparcie finansowe czy materialne, zachęcającym słowem czy w jakikolwiek inny sposób ma udział w tym dziele. Dziękuję przede wszystkim kompanom wspólnej wyprawy: Maćkowi, Dawidowi, Mariuszowi, Wojtkowi, Jankowi i Radkowi, który po prawie trzymiesięcznym pobycie w 'Metanoi' wrócił do Polski. 

To piękne, że możemy i chcemy pomagać! To przywilej! Piękne jest również to, że jako mądrzy zarządcy naszego nadmiaru, możemy mieć nadzieję, na wyrównanie naszego niedostatku! Alleluja! Amen!

Szalom!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!