„aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali”
WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Sierpień 2016 |

Wiejskie Ewangelizacje Dzieci w Negreszti w Mołdawii, przeprowadziliśmy już po raz drugi. W ubiegłym roku przez pięć dni głosiliśmy dzieciom i dorosłym w tej wiosce Dobrą Nowinę, a tym razem przez trzy dni nauczaliśmy o tym, kim jest Jezus Chrystus. Poprzez śpiew, konkursy, wersety oraz lekcje biblijne mieliśmy wielki przywilej dzielenia się wiarą oraz Bożą miłością. Co prawda wymagało to od nas wiele cierpliwości, uwagi, a powiedziałbym nawet, że wręcz wyparcia się samego siebie, ale było warto! 

Zdecydowana większość dzieci z zainteresowaniem słuchała tego co mieliśmy im do powiedzenia i bardzo sensownie odpowiadała na zadawane pytania. Oczywiście codziennie przez kilka godzin po prostu bawiliśmy się z nimi, graliśmy, nawiązywaliśmy przyjacielskie relacje. To były ostatnie dni wakacji i myślę, że udało nam się uprzyjemnić im te chwile i że mogły zapomnieć o zbliżającym się roku szkolnym…

W Negreszti od kilku lat prowadzi pracę ewangelizacyjną kościół ze Straszeni. Od niedawna powstaje tam nowy zbór, tak więc jest duża szansa na kontynuację rozpoczętego zasiewu i zbieranie plonów! Módlmy się razem, aby były obfite!

Dziękuję pięknie każdemu kto w jakikolwiek sposób pomógł nam w przygotowaniu tego wyjazdu, pobytu i w prowadzeniu zajęć z dziećmi! To nie jest wcale łatwe przedsięwzięcie. Jestem ogromnie wdzięczny Wiesi, Maćkowi, Mateuszowi, Radkowi, Adrianowi i Tomkowi, którzy byli moimi współpracownikami w tym roku! Poświęcili część swojego życia, by usługiwać dzieciom w Mołdawii! Dziękuję również naszym mołdawskim przyjaciołom, szczególnie Lidzie, Walentynie i Gienie, którzy ramię w ramię towarzyszyli nam w tym misyjnym dziele!

To my wszyscy razem tworzymy obraz wydarzeń – i my tam na miejscu, i każdy z Was kto wprawdzie nie pojechał do Mołdawii, ale przez swoją cenną modlitwę, czy finanse ma udział w tej służbie! Niech Pan Bóg każdego z nas obficie błogosławi i sprawi, że będziemy mogli radować się radością siewcy i żniwiarza! (Por. Jan 4, 36).

Szalom!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!