Wielki tydzień w Mołdawii!
WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Kwiecień - Maj 2016 |

To był tydzień wytężonej pracy. A nawet Wielki Tydzień, bo w prawosławnej Mołdawii trwały akurat przygotowania do Świąt Wielkanocnych. My jednak skupiliśmy się nie na świątecznych wypiekach, ale na wypełnieniu naszego posłannictwa.

Dla Braci, którzy pojechali ze mną oznaczało to zajęcia praktyczno-techniczne (był kiedyś taki przedmiot w podstawówce, ZPT) w wiosce Riecia. Jak powiedział Anton, przyjechali „вовремя” (czyt. wowremia) czyli w idealnym czasie. 

Głównie dlatego, że udało się dzięki pracowitym Polakom ukończyć główną salę w budynku, na uroczyste pierwsze nabożeństwo. Tym bardziej wyjątkowe, bo wielkanocne. Poza pracami budowlanymi, zakupili żywność i potrzebne produkty dla dwóch ubogich rodzin, dla których będą to na pewno niezapomniane święta… 

Jakby tego było mało, to jeszcze dokonali bardzo praktycznych ulepszeń w budynku ‘Metanoi’, naszej bazie misyjnej. Jednym słowem – błogosławieństwo!

Dla mnie były to dni wypełnione spotkaniami, planowaniem, rozmowami i porządkami. Już w lipcu kolejny przyjazd optometrystów, w sierpniu Wiejskie Ewangelizacje Dzieci, poza tym bieżące sprawy związane z naszym Domem Misyjnym, nadzór nad prowadzonymi projektami – to wszystko wymaga poświęcenia czasu.

Dzięki łasce Bożej i pomocy ludzkiej, włączyliśmy w nasz Projekt Edukacyjny Adriana! Pisałem o nim jakiś czas temu. Zgromadzone fundusze oraz szlachetna decyzja pewnego brata, który podarował swoją lustrzankę, pozwoliły Adrianowi rozpocząć trzymiesięczny kurs fotografii! Alleluja! Tak więc obecnie w naszym Projekcie wspieramy trzech braci: Denisa, Gienę i Adriana.

Nie wszystko się udało… Nie wymieniliśmy drzwi w Domu ‘Metanoia’. Okazało się, że trzeba je zrobić na zamówienie, na co już nie starczyło czasu. Cóż, do wszystkiego potrzeba cierpliwości…

Dziękuję każdemu z Was, kto modlił się o ten wyjazd; kto wspiera naszą misyjną pracę w Mołdawii! To ogromny przywilej wspólnie współtworzyć piękne dzieło! Panu Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek! Cieszę się, że razem możemy nieść błogosławieństwo! 
I ogłaszać czynem, że Zmartwychwstał Pan! Żyje Pan! Przeminęła trwoga, w Nim mam pewność jutra! Amen!

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

PS. Bardzo cenimy zaangażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!