Ambasador, licencjat i remont
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Mołdawia, czerwiec 2015 |

Ten wyjazd dotyczył głównie technicznych rzeczy związanych z Domem Misyjnym 'Metanoia'. A było tego sporo: malowanie, tapetowanie, podłączanie rur, piłowanie drewna, porządkowanie, instalowanie nowych rzeczy, ustawianie mebli, wymiana okien, itp. itd. Pracowaliśmy na całego! Udało się! Dokończyliśmy drugą łazienkę i wytapetowaliśmy mniejszy pokój. Wymieniliśmy okna w dolnej części domku. W moim pokoju pojawiły się nowe regały. Uporządkowaliśmy teren wokół naszej misyjnej bazy. Uff...

Ale zaczęło się od wizyty bardzo ważnej osoby. Otóż swoją obecnością zaszczycił nas ambasador RP w Mołdawii pan Artur Michalski. Z zainteresowaniem wysłuchał o naszej służbie i w życzliwy sposób odniósł się do naszej pracy. To był przywilej gościć w 'Metanoi' osobę tak znamienitą, ale przede wszystkim miłą i przyjazną. W pewnym sensie było to jakby uhonorowanie naszych ponad dziesięcioletnich działań w Mołdawii.

Podniosłym wydarzeniem była również obrona pracy licencjackiej na Wydziale Prawa uniwersytetu w Kiszyniowie przez naszego brata w Chrystusie, Ghenadija Roszkę. To już kolejna osoba, którą dzięki ofiarności Sióstr i Braci z Polski mogliśmy objąć Projektem Edukacyjnym i dzięki temu spełniają się jej marzenia! Dziękuję każdemu z Was, kto w jakikolwiek sposób jest lub był zaangażowany w tę pomoc! A kto chciałby jeszcze dołączyć, jest bardzo mile widziany! :) Potrzebne informacje na naszej internetowej stronie misyjnej: www.mpd.org.pl/edu Przed Gieną jeszcze co najmniej dwa lata studiów magisterskich. Chcemy finansowo wesprzeć jego edukację na tyle na ile będzie to możliwe.

Równie serdecznie chciałbym gorąco podziękować wszystkim z Was, którzy przekazaliście finansową pomoc na działalność stołówki w Riecia. Teraz te pieniądze mogłem przekazać Ionowi, naszemu bratu odpowiedzialnemu za tę pracę. Z kolei Misji Liora zajmującej się przeciwdziałaniem aborcji w Mołdawii, przekazałem odzież, którą Svietłana będzie mogła dostarczyć potrzebującym, często wielodzietnym rodzinom.

Pobyt w Mołdawii wykorzystałem także na przygotowanie Wiejskich Ewangelizacji Dzieci. W tym roku pojedziemy do wioski Negreszti, niedaleko Straszeni. Chcemy pomóc tym samym naszym siostrom i braciom którzy od jakiegoś już czasu prowadzą tam pracę ewange-
lizacyjną, za którą odpowiedzialny jest brat Oleg z kościoła w Straszeni. 

Negreszti to jeden z wielu doskonałych przykładów słów Pana Jezusa rozkazujących nam modlić się o robotników, których mało (Mt 9, 37-38). Pani primar (odpowiednik naszego sołtysa, choć z większymi uprawnieniami) chętnie udostępni budynek szkoły (od kilku lat nie działającej) i ok. 1,5 h ziemi. Tak więc: klub biblijny dla dzieci, stołówka dla ubogich, biznes, zajęcia sportowe czy jakakolwiek inna działalność jest możliwa! Potrzeba tylko robotników... 

Czerwcowy wyjazd misyjny do Mołdawii, to również jak zawsze sporo telefonów i załatwiania ważnych szczegółów i detali. Dziękuję za życzliwość i modlitwy każdego z Was! Są nieodzowne! Proszę, aby Wasz modlitewny zapał wciąż nie gasł! Ufajmy Bogu, bo tylko On ma moc błogosławić nasze życie, naszą pracę i służbę! Jemu jedynie niech płynie chwała!

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci


WIĘCEJ ZDJĘĆ |


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!