"Przyjechaliśmy, aby służyć"
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Mołdawia, kwiecień / maj 2015 |

"Przyjechaliśmy, aby służyć" - taką deklarację często słyszałem z ust moich braci, którzy wybrali się ze mną do Mołdawii. I nie były to słowa bez pokrycia! 

Adam, Zbyszek, Krzysiu i Łukasz żadnej pracy się nie bali i byli gotowi nieść wszelką potrzebną pomoc. Głównym celem wyjazdu było wsparcie remontu ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Straszeni. Przez cztery dni w pocie czoła pomagali w różnych pracach remontowych. 

Jak się okazało, od dwóch tygodni nasi przyjaciele prowadzący ten ośrodek bezskutecznie szukali fachowca, który wstawiłby cztery wewnętrzne drzwi. Gdy okazało się, że wśród nas jest taka zdolna osoba mogąca podołać temu wyzwaniu, radości nie było końca! Bez wątpienia, służąc doświadczamy błogosławieństwa i jesteśmy błogosławieństwem!

Podczas, gdy nasi bracia ochotnie trudzili się, mnie czekały obowiązki związane z naszą bieżącą pracą misyjną. Rozmowy, porządki wokół Domu Misyjnego, spotkania z dziećmi, które przychodzą na nasz Klub Dobrej Nowiny, wizyta w Ministerstwie Zdrowia w Kiszyniowie oraz inne bardziej drobiazgowe sprawy, których naprawdę jest niemało. 

Pewnego dnia, wspólnie odwiedziliśmy oraz pomogliśmy bardzo biednej rodzinie w wiosce Fagureni, którą opiekują się nasi przyjaciele, Żora i Natasza. Sami będąc w potrzebie, dzielą się tym co mają z innymi, głównie niepełnosprawnymi, których życie w Mołdawii jest ogromnie ciężkie... 

Z kolei w Kiszyniowie byliśmy na koncercie z okazji polskiego Święta Konstytucji, a następnie spotkaliśmy się z ambasadorem RP w Mołdawii, panem Arturem Michalskim oraz jego żoną i synem. Misyjne drogi prowadzą czasami w bardzo ciekawe miejsca i do niezwykłych ludzi...

Dzięki Bogu to był kolejny, udany misyjny wyjazd! Wierzę, że stało się tak również dzięki zaangażowaniu wielu innych osób, szczególnie w modlitwie! Dziękuję serdecznie każdemu za wszelką pomoc i okazane przyjacielskie serce! 

Jednocześnie uprzejmie zachęcam do rozważenia możliwości włączenia się w misyjne dzieło w Mołdawii! Każdy z nas wezwany jest, aby służyć! Razem, choć w różny sposób, możemy przyłożyć swoją rękę i wspólnie tworzyć obraz wydarzeń! Bogu na chwałę!

Wszystkich, a szczególnie moich braci, współtowarzyszy misyjnej przygody, gorąco pozdrawiam słowami z Listu apostoła Pawła do Tesaloniczan (2 Tes. 3, 13), które kieruję także do siebie samego: 

„A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze”.

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!