WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

Ten wyjazd był sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Jednak poziom trudności znakomicie rekompensowało Boże błogosławieństwo, jakie mu towarzyszyło. Po raz trzeci usługiwali lekarze z Polski, Bożena i Marek wraz z Asią. Natomiast po raz pierwszy znaleźli się na mołdawskiej ziemi członkowie Chrześcijańskiego Klubu Motocyklowego "Boanerges". 

Już 40 km po przekroczeniu granicy z Mołdawią, mieli okazję dzielić się Ewangelią z napotkanymi na stacji benzynowej motocyklistami. Zarówno im, jak i członkom innych klubów motocyklowych wręczyli Biblię i mogli dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa. W szkole biblijnej w Kiszyniowie spotkali się ze studentami z ok. 20 krajów Europy wschodniej i Azji centralnej. Zebrali sporo kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi spotkaniami. Wrócili do Polski ubogaceni doświadczeniem Bożego działania.

Równolegle do pobytu "Boanergesów" swoją bazę w Domu Misyjnym 'Metanoia' znaleźli medycy. Usługiwali w trzech wioskach: Pănășești, Bucovăț i Greblești. W ciągu siedmiu dni pełnych pracy przyjęli około 600 pacjentów. Rozdali setki okularów i kilka sztuk aparatów słuchowych. Obdarzeni nową jakością życia dzieci i dorośli wracali do swych domów z radością i pełni wdzięczności, których wyrazem były serdeczne podziękowania. Nade wszystko Bogu Jedynemu niech płynie chwała i cześć! 

Poza pracą związaną z obecnością i służbą "Boanergesów" oraz lekarzy, zajmowałem się głównie przygotowaniem Wiejskich Ewangelizacji Dzieci, które odbędą się w sierpniu w wiosce Roszkani. Bardzo proszę o modlitwę w tej sprawie, ponieważ w zgodnej opinii sióstr i braci z Mołdawii, jest to trudny i nawet niebezpieczny teren do pracy ewangelizacyjnej. Spotkałem się również z osobami włączonymi w Projekt Edukacyjny, wykonałem drobne prace remontowe w Domu 'Metanoia' i zajmowałem się rozmaitymi szczegółami związanymi z bieżącą pracą misyjną. Miałem także okazję spotkać się z przyjaciółmi z Făgureni, Pănășești, Vatra oraz Kiszyniowa, aby podtrzymać relacje, modlić się, rozmawiać i planować wspólną służbę. 

Ogromnie dziękuję za każdą modlitwę zanoszoną przed Boży tron w związku z tym wyjazdem. Dziękuję pięknie za wsparcie finansowe, materialne i wszelką zachętę! Wciąż tego wsparcia potrzebujemy! Zachęcam do modlitwy i uważnego słuchania Ducha Świętego, który może poruszyć serce i skłonić do zaangażowania na mołdawskim polu misyjnym bądź pokazać nowe możliwości. Razem, choć w różny sposób, możemy błogosławić Mołdawię - mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc!

Szalom!
Wojciech Borys

dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

WIĘCEJ ZDJĘĆ | ZOBACZ FILM O USŁUDZE LEKARZY


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!