Moldova 
Wyjazd misyjny 05.2010

więcej zdjęć

Światowy Dzień Modlitwy
Ten wyjazd był związany przede wszystkim ze Światowym Dniem Modlitwy, przypadającym 23. maja 2010. Główną treścią naszego pobytu była więc modlitwa. Poza tym odwiedziliśmy naszych przyjaciół omawiając różne sprawy. 

Najważniejszym dniem była niedziela. Z samego rana pojechaliśmy do Kiszyniowa. Najpierw o 09.00 nabożeństwo w Kościele gdzie jest Jurij, właściciel domu w Greblesti, naszej tymczasowej bazy. Po południu spotkanie ze Svietłaną, dyrektorką Misji ‘Liora’ zajmującej się przeciwdziałaniem aborcji na Mołdawii. Wieczorem kolejne spotkanie modlitewne, tym razem zorganizowane pod namiotem. 

Był to szczególny czas oczekiwania na działanie Ducha Świętego i wołania o Jego pełne mocy i miłości poruszenie wszystkich mieszkańców Mołdawii oraz wśród nas samych! Modliliśmy się o sferę polityczną, aby zapanowały Boże rządy, a urzędnicy wszystkich szczebli, sprawowali swe funkcje z bojaźnią w sercu. Modliliśmy się także o Kościół w Mołdawii, aby strzegł jedności danej przez Boga i stał się potężnym Bożym ramieniem. Naszą modlitwę dobrze streszczają słowa Psalmu 24, które Bóg położył mi szczególnie na sercu i które stały się naszym przewodnikiem modlitewnym: 

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, 
Świat i ci, którzy na nim mieszkają. (...)
Podnieście, bramy, wierzchy wasze, 
I podnieście się, bramy prastare, 
Aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały? 
Pan silny i potężny, 
Pan potężny w boju.
Podnieście, bramy, wierzchy wasze 
I podnieście się, bramy prastare, 
Aby wszedł Król chwały!
Któż jest tym Królem chwały? 
Pan Zastępów! On jest Królem chwały!
Ps. 24,1.7-10.

Z tą modlitwą w sercach udaliśmy się na czekające nas rozmaite spotkania z naszymi przyjaciółmi. We wsi Fagureni byliśmy u Żory i Nataszy, którzy mają dwie córeczki: Emanuelę i Esterę. Obie są objęte Projektem Edukacyjnym. Emanuela przepięknie gra na pianinie, a Esterka z powodzeniem uczy się trudnej sztuki gry na skrzypcach. Przekazaliśmy tej rodzinie ul, który bez pszczół, oczywiście :) przywieźliśmy z Polski. W tej samej wsi odwiedziliśmy również rodzinę Petru i Toni. Modliliśmy się o Doinę, która potrzebuje uzdrowienia, a która przygotowała nam przepyszne placynty! 

W Peneszeszti, najpierw byliśmy w Szkole Podstawowej i Gimnazjum na lekcji matematyki wicedyrektorki szkoły, Tatiany David. Jakiś czas temu nawiązała się bardzo interesująca współpraca między tą szkołą, a Chrześcijańską Szkołą Podstawową 'Salomon' z Zielonej Góry. Tym razem jechała z nami dyrektorka tej szkoły, Magda, by poznać się osobiście z Tatianą i porozmawiać na temat dalszej współpracy. 

Po lekcji w szkole, odwiedziliśmy rodzinę Petru i Larisy. To pierwsi wierzący ludzie w tej wsi i dzięki ich wytrwałym modlitwom, Ewangelia dotarła do wielu mieszkańców Peneszeszti. Mają oni siedmioro dzieci i są przykładem pracowitości, miłości i wiary, pośród wielu problemów i niedostatków.
Byliśmy również w Riecia, wsi w której Kościół ze Straseni prowadzi pracę wśród dzieci, między innymi dokarmianie. Służbą tą zajmuje się głównie Zina. Z kolei w Bukovcu odwiedziliśmy siostrę Katię. Jest tam kościół, który prowadzi jej zięć, Petru. W ubiegłych latach prowadziliśmy tutaj ewangelizację dla dzieci. Może właśnie tu kupimy dom misyjny

Ogromną radością napawa zbliżenie, jakie między Polską, a Mołdawią nastąpiło w ostatnich latach. Po katastrofie w Smoleńsku, jedna z ulic w Kiszyniowie, została nazwana imieniem Lecha Kaczyńskiego. Był on gorącym rzecznikiem tzw. Partnerstwa Wschodniego, obejmującego m.in. Mołdawię. Kraj ten pamiętał również o obchodzonym w Polsce Roku Chopinowskim. Uczcił to w bardzo oryginalny sposób, malując przejścia dla pieszych w kształcie klawiatury fortepianu...! To tylko dwa, ale jakże znamienne fakty!

Wielkim naszym przywilejem było modlić się o Mołdawię, stojąc na mołdawskiej ziemi. Zapraszam i Ciebie do modlitwy o ten mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc!

Szalom! Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci
                                                         więcej zdjęć


 Idźmy do dzieci razem!