STRONA GŁÓWNA

Moldova, 12.2007

Zobacz album zdjęć

Zobacz relacje video

Żywność dla Mołdawii

Tuż po powrocie z Mołdawii na początku listopada, rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego wyjazdu, tym razem z żywnością. Dzięki nawiązaniu współpracy z krakowską Fundacją "Wyjdź Naprzeciw" udało się zawieźć prawie 900 kg żywności (mąka, kasza, ryż, cukier, oliwa). Wielkie dzięki należą się siostrom i braciom z Polski, którzy przekazali dary finansowe, umożliwiające ten wyjazd i wsparcie działalności stołówki w Recia.

Część tego transportu została przeznaczona na dożywianie dzieci 
w Recia, gdzie oprócz stołówki mają miejsce regularne zajęcia biblijne dla dzieci (więcej na ten temat tutaj). Już od jakiegoś czasu mamy przywilej wspierania tej pracy. Chcemy bardzo, żeby ta służba mogła funkcjonować i rozwijać się, bo widzimy wielki sens i potrzebę takich działań. Zależy nam, aby nasi bracia i siostry z Kościoła w Straseni, który opiekują się tą wsią, mogli bez przeszkód wykonywać swą służbę. Dlatego staramy się organizować wszelką potrzebną im pomoc: modlitewną, finansową i materialną. I tym razem oprócz żywności, przekazaliśmy na pracę w Recia ofiarę finansową, która była wspaniałym darem chrześcijan z Polski. Oczywiście mamy wiele niedostatków w naszym kraju i sami borykamy się z problemami. Tym bardziej otwarte serce, gotowe by ulżyć ludziom, którzy przecież mogliby nas wcale nie interesować i których być może nigdy nie poznamy osobiście, jest przejawem Bożej miłości, łaski i miłosierdzia.

Rozpoczęliśmy już przygotowania do kolejnego transportu żywności, ok. 10 ton. Organizujemy go wspólnie z Fundacją "Wyjdź Naprzeciw" i chcemy, by dotarł on do Mołdawii na wiosnę 2008 roku. Oczywiście każdy, kto chciałby przyłączyć się do tego projektu, będzie mile widziany! Ofiary na ten cel można przesyłać na konto: Misja Przyjaciół Dzieci, nr 45 2130 0004 2001 0270 2629 0001 z dopiskiem: Żywność na Mołdawię.

Zachęcamy wszystkich przede wszystkim do modlitwy o Mołdawię, by jej mieszkańcy mogli doświadczyć Bożej miłości, poznać i pokochać Zbawiciela, Jezusa Chrystusa; o Kościół mołdawski, by w jedności i odwadze mógł głosić Ewangelię; o Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla wykonywanej służby w tym kraju wśród dzieci i dorosłych oraz o miłość i mądrość dla nas w planowaniu i udzielaniu wsparcia naszym braciom i siostrom. Wierzymy, że wszystko co możemy zrobić, jest rezultatem naszej wspólnej modlitwy. A Bogu niech płynie chwała!

Zobacz album zdjęć

Zobacz relacje video

 Idźmy do dzieci razem!