STRONA GŁÓWNA

ZAGRANICA
MOŁDAWIA

Wiejskie 
Ewangelizacje 
Dzieci

sierpień 2005

 

________________________

 

"Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel, 
gdyż Pan dokona wielkich rzeczy."
Joela 2,21
________________________

 

Mołdawia to niewielkie państwo położone w Europie na północ od Morza Czarnego, na Wyżynie Besarabskiej. Leży między rzekami Prut (na granicy z Rumunią) i Dniestr (na granicy z Ukrainą) i przypomina północno-wschodnią część polskich Mazur.
Po zakończeniu II wojny światowej Mołdawia, wcześniej znajdująca się pod panowaniem rumuńskim, stała się częścią ZSRR. Kraj jest niepodległy od 1991 roku, ale na jego terytorium nadal stacjonują rosyjskie siły zbrojne, rozmieszczone na wschód od Dniestru. Wspierają one proklamowaną przez ukraińsko - rosyjską większość Republikę Naddniestrzańską, swoiste państwo w państwie! Republika ta uznawana tylko przez Rosję, między innymi kontroluje bardzo dochodową gałąź mołdawskiego przemysłu winiarskiego.

W 2004 roku, pojechaliśmy do Mołdawii we trójkę i pracowaliśmy na dwóch wsiach. W tym roku było nas już 12 osób, z 7. różnych miast i 3. wspólnot chrześcijańskich.

 

 

Grupa dzieci z Greblesti, którymi opiekuje się Jurij, mogłaby opowiedzieć nie jedno świadectwo Bożej mocy. Pewnego dnia zaczął padać deszcz. Kilkoro dzieci przyszło z pytaniem czy zaczniemy zajęcia. Jurij powiedział im, żeby poszli na boisko i trzymając się za ręce modlili się, by deszcz przestał padać. My także modliliśmy się. Po ok. 15 minutach, przestało padać i rozpoczęliśmy spotkanie! Te dzieci po raz kolejny mogły przekonać się, że na jakikolwiek ich problem odpowiedzią jest Jezus! I to nie tylko dla ludzi na Mołdawii, ale także w Polsce, także dla Ciebie!

 

 

Po zakończeniu ewangelizacji w Greblesti, ruszyliśmy w zupełnie nieznanym nam kierunku. Była to wieś Recea (czyt. Recia). Z ogromną radością odkryliśmy, że od jakiegoś czasu pracuje tam kilkuosobowa grupa młodych chrześcijan, którzy głoszą Ewangelię dzieciom i młodzieży. Liderką tej pracy jest Zina. Jak się później okazało, jest ona także mistrzynią Mołdawii w taekwondo! Opowiedziała nam interesującą historię o powstaniu ich wspólnoty w wyniku nawrócenia się całej sekcji trenującej ten sport. Obecnie Zina i jej przyjaciele prowadzą Chrześcijański Klub Taekwondo, do którego uczęszcza ponad 100 dzieci! Naturalnie oprócz zajęć czysto sportowych dzieci słyszą od swych instruktorów Ewangelię!

 

 

Choć trudno o tym pisać, spotkaliśmy dzieci żyjące z pustką emocjonalną i duchową... Dzieci, które tulą głowę, gdy chce się je pogłaskać; które grzęzną w koleinach życia dorosłych, wytyczonych przez grzech... Patrząc na nie, obserwując ich życie, wołaliśmy o cud, o to by Bóg coś zrobił... Naszą modlitwę i wołanie do Boga, dobrze streszczają słowa z księgi Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstapił...” (Izaj. 64, 1 BT). Wieczorami, przeglądając w pamięci miniony dzień, rozmawiając ze sobą, czuliśmy się wręcz przytłoczeni rozmiarem potrzeb i skalą panoszącego się grzechu w tym kraju.

Wiemy jednak, że niebiosa nad nim nie są zamknięte! Wiemy, że dla każdego dziecka, 20 wieków temu, zstąpił z nieba Jezus i wciąż jest blisko nich! Dlatego właśnie pojechaliśmy do Mołdawii – aby powiedzieć o Nim i praktycznie okazać Bożą miłość! Aby zachęcić naszych braci i siostry w ich walce dla wiary i aby zapewnić ich, że nie są sami, że mają przyjaciół w Polsce! Aby dzieci i dorośli mogli poznać Największego i Najlepszego ich Przyjaciela - Jezusa Chrystusa! 


Jesteśmy ogromnie uprzywilejowani mogąc uczestniczyć w budowaniu Bożego Królestwa, nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami! Czujemy się zaszczyceni, że Pan Bóg zdecydował posłużyć się nami i uznał nas za godnych współpracowników, pomimo wielu naszych braków i niedoskonałości. Czy chcesz dołączyć do nas!? Możesz to zrobić już dzisiaj - po prostu zacznij modlić się o Mołdawię! Jezus kocha ten mały i biedny kraj i chce zmienić jego oblicze! Jeśli Bóg porusza Twoje serce módl się, aby Pan pokazał Ci jakimi drogami chce Cię poprowadzić! On jest odpowiedzią dla Mołdawii i dla Ciebie!

Idźmy do dzieci razem!