Jak wiecie w naszym Domu Misyjnym ‘Metanoia’ w Mołdawii od 2014 roku funkcjonuje m. in. Klub Dobrej Nowiny dla dzieci. Liderką tej pracy jest Erika, która wspólnie z Marianą prowadzi zajęcia dla dzieci. Od września 2015 do maja 2016, w zajęciach Klubu Dobrej Nowiny uczestniczyło w sumie 65 dzieci. Codziennie do poniedziałku do piątku Erika razem z Marianą spotykały się z grupą dzieci liczącą 17-27 dzieci, w wieku od 4 do 15 lat. Każde spotkanie zaczyna się od modlitwy. Wielką radością jest widok dzieci, które coraz częściej zaczynają już sami się modlić. To Boże działanie! Niektóre dzieci powiedziały, że zawsze przed snem modlą się w domu i dziękują Bogu za miniony dzień.

Jedna z dziewczynek, Sabina, która już dwa lata przychodzi do klubu powiedziała, że bardzo pragnie i modli się o to, aby otworzyć swój klub w którym będzie uczyć lekcji biblijnych i prowadzić służbę wśród dzieci. Nawet zaczęła już praktycznie to robić! Uczy swojego brata na temat księgi Jonasza! W czasie nauczania o stworzeniu Świata na podstawie Pierwszej Księgi Mojżeszowej było dwóch chłopców przekonanych o teorii ewolucji. Ale podczas zajęć zmienili swoje zdanie i uwierzyli w stworzenie. Modlili się, by Bóg został ich przyjacielem i Ojcem. Spora część dzieci przychodzi na spotkania kościoła w niedziele i modli się. A nawet są cztery dziewczynki, które uczęszczają na kursy prowadzone dla osób dorosłych.

Dziękuję każdemu z Was kto modli się o ten Klub i naszą służbę w Mołdawii! Dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do rozwoju tej pracy! Te dobre rzeczy, które dzieją się w tym małym kraju, który potrzebuje naszych wielkich serc, są wynikiem Bożej mocy i naszego wieloosobowego zaangażowania! Panu Bogu niech płynie chwała, a Wam drodzy Wspólnicy, serdecznie dziękuję i życzę Bożego błogosławieństwa!

klubdobrejnowinywmetanoi_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi2_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi3_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi4_small.jpg
klubdobrejnowinywmetanoi5_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi6_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi7_small.jpg klubdobrejnowinywmetanoi8_small.jpg

Photo album created with Web Album Generator