Wiejskie Ewangelizacje Dzieci (WED)
Relacje z ewangelizacji, jakie odbyły się w latach:

Polska:   

1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006  
2007
/ 2008

Mołdawia: 

2004 / 2005 / 2006 / 2008 / 2009 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014  
2015
/ 2016 / 2017 / 2018

Wiejskie Ewangelizacje Dzieci (WED) to przedsięwzięcie dzięki któremu wiele dzieci ze wsi będzie mogło usłyszeć Ewangelię i spotkać się z biblijnym nauczaniem.

“Wiara jest ze słuchania” (Rz.10,17). Wiele z tych dzieci mogłoby uwierzyć, gdyby usłyszały.

“Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli?
A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli?
A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?” (Rz.10,13-14).

CELE WED

  • Przedstawienie wiejskim dzieciom Dobrej Nowiny
    o zbawieniu z łaski, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.

  • Pomaganie tym dzieciom, które uznają Jezusa Chrystusa
    za swojego Pana i Zbawiciela w budowaniu ich wiary.

  • Uczenie dzieci spędzania wolnego czasu w mądry sposób
    poprzez organizowanie dla nich atrakcyjnych spotkań.

  • Krzewienie biblijnych zasad życia.

Letnie wakacje są dla dzieci czasem radosnego wypoczynku, ale jest to często okres beznadziejnej nudy i monotonii. Organizujemy ewangelizacje oraz biblijne zajęcia dla tych dzieci, bo pragniemy, aby Słowo Boże zmieniało ich życie. Bogu zależy na każdym dziecku! Nie jesteśmy w stanie pomóc setkom tysięcy dzieci na wsiach. Nie chcemy jednak być bierni. WED jest próbą naszej odpowiedzi na Boże wezwanie do głoszenia Ewangelii wszystkim dzieciom.

SPOSÓB REALIZACJI

Co roku, głównie w czasie letnich wakacji, zespół przygotowanych ludzi (3-5 osób) przeprowadza zajęcia w wybranej wsi. Każdy dzień składa się z dwóch bloków zajęć: przed- i popołudniowego. Zawierają one takie elementy, jak: lekcje biblijne, śpiew, konkursy, rozmowy i dyskusje, zabawy i gry integracyjne, zajęcia sportowe i praktyczne (np. robótki ręczne).

SŁUŻBA WED

Naszą wizją jest docieranie z Ewangelią do dzieci z małych wsi. Pan Bóg w szczególny sposób pokazał nam sytuację ludzi tam żyjących poprzez słowa z Księgi Izajasza:

“Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie,

nad mieszkańcami krainy
mroków zabłyśnie światłość...”

(Izaj. 9,1).

Chociaż słowa te spełniły się już w osobie Jezusa Chrystusa, nadal jeszcze wielu ludzi “chodzi w ciemności” i wciąż czeka na “światło wielkie”. Na Północy Polski zaczynaliśmy trzy lata temu od jednej wsi. Zebrane doświadczenia przekonują o wielkiej potrzebie kontynuowania tych ewangelizacji.

Potrzebujemy do tego niezbędnego wsparcia. Przede wszystkim modlitewnego, ale także materialnego i finansowego. Chodzi o zabawki, gry, sprzęt sportowy, różne rzeczy na nagrody, pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdów itp.

Osoby zainteresowane mogą otrzymać specjalny projekt szczegółowo przedstawiający WED. Mottem naszych działań są dla nas słowa z psalmu 78, które może i Ciebie zainspirują:

“Cośmy słyszeli i poznali, I co nam opowiadali ojcowie nasi, 
Tego nie zataimy przed synami ich, Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu: 
Chwalebne czyny Pana i moc jego, Oraz cudowne dzieła, których dokonał. 
Żeby nie byli, jak ojcowie ich, Pokoleniem przekornym i niewiernym, 
Pokoleniem niestałego serca, Którego duch nie był wierny Bogu”

____________________________________

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o WED, zapytać o możliwości pomocy, współpracy - zachęcamy do kontaktu! Możemy przyjechać 
i "na żywo" podzielić się świadectwami, pokazać zdjęcia, odpowiedzieć na pytania.

Szukamy osób, które chciałyby podjąć naszą wizję docierania z Ewangelią do dzieci na wsiach! A może właśnie Ty Jesteś jedną z nich...!?

Może to być spotkanie w ramach grupy domowej, z dziećmi, młodzieżą, 
na forum zboru, bądź jeszcze inne.

 

Szalom!
Katarzyna i Wojciech Borysowie

Relacje z ewangelizacji, jakie odbyły się w latach:

Polska:   

1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006  
2007 /
2008

Mołdawia: 

2004 / 2005 / 2006 / 2008 / 2009 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014  
2015 /
2016 / 2017 / 2018


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!