SZKOLENIA

EWANGELIZOWANIE I NAUCZANIE DZIECI

Szkolenie dla usługujących dzieciom.

Jeśli chcesz przygotować się do służby wśród dzieci lub podnieść swoje kwalifikacje, skorzystaj z tego szkolenia. Omawiamy w nim duchowe potrzeby dzieci i wskazujemy jak je zaspokajać, przekazujemy wiedzę, dzięki której wzbogacisz swoje umiejętności i uzyskasz pomoc w rozwiązaniu problemów występujących w tej służbie. 

Naszym celem jest wyposażenie do efektywnego nauczania i ewangelizowania dzieci. Dajemy praktyczne narzędzia i dzielimy się obszernymi wiadomościami dotyczącymi zarówno samej pracy, jak też osoby nauczyciela. Dotykamy również szerszych zagadnień, tej tak istotnej dziedziny życia Kościoła, jaką jest służba wśród dzieci.

Szkolenie obejmuje ok. 30 godzin. Możemy zrealizować całość lub wybrane tematy. W tym pierwszym przypadku potrzebne są cztery weekendowe spotkania. Przykładowy plan jednego weekendowego zjazdu wygląda następująco:  

Piątek: 17.00-20.00; 

Sobota: 09.00-13.00 przerwa, 15.00-18.00; 

Niedziela: 15.00-17.00. 

Wśród poruszanych tematów, są m. in. 

  • dyscyplina na spotkaniach z dziećmi; 
  • nauczanie poprzez konkursy, wersety, pieśni, zabawy; 
  • lekcja biblijna; 
  • biblijne prawdy o dzieciach; 
  • sposoby ewangelizowania dzieci.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bliższych informacji! 


Idźmy do dzieci razem!