15 lat pracy misyjnej!

Uprzejmie donosimy o szczególnej rocznicy mijającej dla nas w
roku 2010. Otóż dokładnie 15 lat temu rozpoczęliśmy pracę misyjną. 

Najpierw Wojtek został w listopadzie 1995 r. pełnoetatowym pracow-
nikiem misyjnym, a po pięciu latach – Kasia. Jednak w pracę misyjną byliśmy od początku zaangażowani razem. Były to lata, o których z całym przekonaniem możemy powiedzieć: cudowne! A więc przeplatane trudnymi i niekiedy bolesnymi okresami oczekiwania na cud, z pod-
niosłymi momentami radości i entuzjazmu, gdy mogliśmy oglądać Boże działanie. 

Nasza przygoda z dziećmi miała swój początek jeszcze w 1992 roku. Wtedy rozpoczęliśmy służbę w szkółce niedzielnej. Najpierw jako pomocnicy, a później jako samodzielnie prowadzący grupę.  Naszym marzeniem była i do dzisiaj jest praca misyjna. To jest to, co mamy 
w naszych sercach i co jest naszą pasją. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Bogu za Jego łaskę nad nami!  Jesteśmy szczęśliwi, że zbawił nas i przemienił nasze życie. Powołał 
do swej zaszczytnej służby i jest dla nas Kochającym Ojcem! 

To On pobudził wiele osób, które w ciągu tych kilkunastu lat inwestowały w nas, zachęcały, modliły się o nas i wspierały finansowo, dzięki czemu nasz czas mogliśmy poświęcić w całości służbie. Tak jest do dzisiaj 
i pragniemy, aby nadal było. Kochani! Wam wszystkim chcemy powiedzieć: DZIĘKUJEMY! Za Wasze szlachetne serca i całą miłość jak nam okazujecie! 

Wiemy, że Bóg ma dobre myśli o nas, a Jego drogi są najlepsze. 
I o to się modlimy, abyśmy przez wszystkie kolejne lata, jakie łaskawie dane nam będzie przeżyć na misyjnym szlaku, postępowali zgodnie 
z Bożymi zamiarami, ufając Mu bezgranicznie.

Kasia i Wojtek Borysowie
założyciele Misji Przyjaciół Dzieci


Idźmy do dzieci razem!