Regionalna Konferencja Misyjna w Zielonej Górze
WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Marzec 2016  

Posłuchaj:  
 02:23  

Miła atmosfera, rozmowy, dyskusje, pytania i modlitwa – to najcenniejsze cechy konferencji w Zielonej Górze. Dzięki gościnności Wspólnoty Bez Ścian, w sobotę 19. marca 2016 r. miałem przywilej osobiście spotkać się z oddanymi sprawom misji siostrami i braćmi. Był to wyśmienity czas na odnowienie starych, dobrych przyjacielskich relacji, a także na zawarcie nowych znajomości. Wiele osób zaintrygowała wystawa zdjęć o Mołdawii. Znaleźli się chętni na zakup mołdawskiego miodu.

Niejako kontynuacją tego co działo się w sobotę, było niedzielne nabożeństwo, na którym zaprezentowałem kilkanaście lat misyjnej pracy w Mołdawii w postaci pięciominutowego filmiku, a także podzieliłem się kilkoma refleksjami dotyczącymi misji. Była oczywiście wystawa zdjęć o Mołdawii i serdeczne rozmowy.

Każdy uczestnik tych spotkań miał możliwość zakupu dopiero co wydanej, pachnącej jeszcze drukarską farbą, wyjątkowej książki pt. "Od pasji do działania". Wyjątkowej z dwóch powodów. Po pierwsze napisał ją mój przyjaciel Piotr Syska, a po drugie opisuje ona polskich misjonarzy, którzy służą na różnych kontynentach. Wiele miejsca poświęcił Piotr Mołdawii, w której był kilkakrotnie. Z całego serca namawiam do nabycia tej cennej pozycji! Wszystkich chętnych proszę o kontakt! Oczywiście będzie można ją nabyć na jeszcze czterech nadchodzących Regionalnych Konferencjach Misyjnych, jakie w kwietniu i maju odbędą się w Ostródzie, Gnieźnie, Chełmie i Gdyni.

Serdecznie dziękuję pastorowi Markowi Majewskiemu za wszelką pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tego wydarzenia. Dziękuję całej Wspólnocie Kościoła Bożego w Chrystusie w Zielonej Górze za okazywane od lat wsparcie naszych działań misyjnych w Mołdawii! Wasza postawa radosnej ofiarności, misyjnego zaangażowania i gotowości niesienia pomocy jest nadzwyczajna i wielce zachęcająca!

A tylko Żywemu i Prawdziwemu Bogu niech płynie wszelka chwała i cześć!

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

PS. Bardzo cenimy zaangażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!