Regionalna Konferencja Misyjna w Warszawie
ZOBACZ WIĘCEJ!

Kwiecień 2018 |  WIĘCEJ ZDJĘĆ |

W sobotę i niedzielę, 07-08. kwietnia 2018 miałem wielki przywilej usługiwania w Społeczności Chrześcijańskiej "Zachód" w Warszawie! Właściwie te dwa dni były doskonałym przykładem głównej myśli konferencji misyjnych jaką jest Boża synergia. To właśnie dzięki niej, a nie naszym ludzkim zasobom (ilości osób, pieniędzy, możliwościom, itp.) możemy oglądać niesamowite dzieła Boże! 

W sobotę w gronie kilku osób spotkaliśmy się, aby porozmawiać właśnie o tym fenomenie współpracy z Bogiem w dziele misyjnym. Natomiast w niedzielę podczas kazania starałem się zachęcić słuchaczy i siebie samego do spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość nie tylko przez pryzmat suchych faktów, ale przede wszystkim oczami wiary w Bożą moc i Jego panowanie. To ogromnie ważna perspektywa dla każdego z nas, a szczególnie dla misjonarzy. 

Zawsze bezcenną wartością takich spotkań są wspólne rozmowy, modlitwy i dyskusje. Czasami rodzą się nowe pomysły, a czasami korekty wymagają stare. Zaobserwowałem, że wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć o Mołdawii, a przywieziony przeze mnie mołdawski miód sprzedał się w całości! Również książka Piotra Syski pt. "Od pasji do działania" znalazła wielu nabywców. Polecam ją każdemu! 

Pięknie dziękuję współorganizatorom tego dwudniowego wydarzenia, a szczególnie Klaudii i Adamowi Dulińskim, duszpasterzom tej warszawskiej Społeczności oraz wszystkim siostrom i braciom, którzy pomogli przygotować i przeprowadzić to przedsięwzięcie! Kochani! Jesteście darem z Nieba dla Polski i Mołdawii i dla mnie osobiście! Dziękuję za Wasze wielkie serca!

A nade wszystko Bogu Żywemu i Prawdziwemu niech płynie chwała!

Pozdrawiam serdecznie!

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

PS. Bardzo cenimy zaangażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! 
Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!
 

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!