Regionalna Konferencja Misyjna w Poznaniu
ZOBACZ WIĘCEJ!

Maj 2017 |  WIĘCEJ ZDJĘĆ |

To była nieco inna konferencja niż poprzednie. Tak się złożyło, że oprócz mojego wystąpienia, związanego z głównym motywem spotkania, usługiwało jeszcze kilka innych osób. Obecny był brat Rusłan, pastor kościoła z miejscowości Goteszti w Mołdawii oraz Hania i Piotr, optometryści z którymi już kolejny rok współpracujemy. W sierpniu po raz drugi udają się z pomocą medyczną do Goteszti na południu Mołdawii. Podobnie jak w poprzednim roku będą we wspólpracy z kościołem pastora Rusłana, diagnozować wzrok i przekazywać każdemu potrzebującemu odpowiednio dostosowane okulary. Hania i Piotr prowadzą w Polsce bardzo ciekawy <<Projekt "Bartymeusz" - Każdy ma prawo dobrze widzieć>> który można obserwować na Facebooku (link w nazwie). Z kolei pastor Rusłan dzielił się świadectwem służby kościoła w Goteszti. Kilkakrotnie podkreślał, jak wielkim dobrem jest ta pomoc medyczna i jak bardzo przyczynia się do zwiastowania Ewangelii. 

Spotkanie odbyło się w sobotę 27. maja i  miało także na celu zaplanowanie przyszłych wydarzeń. W sierpniu udaje się do Goteszti dość spora grupa sióstr i braci z Polski, którzy poza wspomnianymi działaniami, chcą również dotrzeć do dzieci oraz wykonać prace remontowe. To duże przedsięwzięcie, ale wszyscy wierzymy, że będzie błogosławieństwem dla wielu! Regionalna Konferencja Misyjna w Poznaniu, choć inna niż wszystkie poprzednie była wspaniałą okazją do dzielenia się Bożym działaniem, wzajemnym zachęcaniem i przygotowaniem wspólnej pracy. Bogu niech płynie chwała!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

PS. Bardzo cenimy zaangażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!