Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

NAKARMIĆ GŁODNYCH


Recea (czyt. Riecia) to mołdawska wioska w centrum Mołdawii. Od 2007 roku, dzięki finansowemu wsparciu chrześcijan
z Polski, może tam funkcjonować stołówka dla dzieci z ubogich rodzin. Regularnie, przez pięć dni w tygodniu  około 40 dzieci
z wioski otrzymuje gorący posiłek. Poza tym, odbywają się dla nich zajęcia biblijne. Dzieci mogą więc usłyszeć i doświadczyć
w praktyce Bożej miłości! Naszym przywilejem jako Misji Przyjaciół Dzieci jest przekazywanie środków finansowych do naszych
przyjaciół na Mołdawii, którzy zajmują się tą służbą, a także osobiste zaangażowanie. 

Zachęcamy przede wszystkim do modlitwy o wszystkie dzieci, które są objęte opieką; o ich rodziny i całą wioskę Recea.
W 2011 roku powstał tam kościół, który też potrzebuje naszego duchowego wsparcia.

Módlmy się o całą Mołdawię, by jej mieszkańcy mogli doświadczyć Bożej miłości; o Kościół mołdawski, by w jedności i odwadze mógł głosić Ewangelię; o Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla wykonywanej służby w tym kraju oraz o mądrość w planowaniu
i udzielaniu wsparcia jego mieszkańcom.

Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz:


 Dziękujemy za Twoje zaangażowanie i wszelką pomoc! Niech Pan Bóg obficie Cię błogosławi!