PRELEKCJE
Pracując z dziećmi w ramach Szkółki Niedzielnej, na obozie, ewangelizacji itp. czy wychowując je w domu, jako rodzice, zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie. Będąc zarówno nauczycielami dzieci w zborze, jak i rodzicami, chcemy podzielić się zdobytymi wiadomościami oraz doświadczeniami z naszego "pola walki".

Jako misjonarze spotykamy często rodziców, czy też ludzi zaangażowanych w służbie, zadających podobne pytania i borykających się z podobnymi problemami. Dlatego przygotowaliśmy zestaw tematów, którymi chcemy pomóc wszystkim zainteresowanym. Poniżej przedstawiamy tę listę wraz z krótkim opisem.


UWAGA: Obok tytułu, w nawiasie, podano minimalny przedział czasowy
potrzebny na zrealizowanie tematu.

1/ „Biblijne podstawy nauczania dzieci" (1,20 h)
Czy nauczanie dzieci jest biblijne? O jakiego rodzaju nauczanie chodzi? Kto za nie jest odpowiedzialny? To są główne pytania, na które odpowiada ten temat. Omawia on rolę i wagę regularnego nauczania, jakie powinny otrzymywać dzieci.

2/ „Bądź mądry przed szkodą - czyli o dyscyplinie wobec dzieci wg Biblii"(3,15 h)

Dyscyplina to pojęcie czasami źle rozumiane i raczej niezbyt lubiane. A przecież potrzebują jej i dzieci, i dorośli. Temat ten przedstawia rolę dyscypliny odwołując się do zasad i wskazówek biblijnych. Podaje też ich zastosowanie.

3/ „Jak przyprowadzić dziecko do Chrystusa (1,20 h)
To dobre i ważne pytanie, na które odpowiedź powinni znać przede wszystkim rodzice. Ale nie tylko oni, bo przecież wszyscy stykamy się z dziećmi. O istnieniu ich potrzeb duchowych oraz możliwości i umiejętności ich zaspokojenia, mówi ten temat.

4/ „Służba w Kościele (1,5 h)
Służba, choć zawsze powiązana z konkretną pracą, stanowi szersze i bardziej podstawowe pojęcie w stosunku do samej pracy. Temat ten omawia ideę służby na kanwie siedmiu słów stanowiących jakby fundament, na którym może oprzeć się różnego rodzaju praca w kościele, rozumiana jako służba.

5/ „Ewangelizowanie dzieci - jak to robić?"(2,5 h)
Jak dotrzeć do dzieci z Ewangelią? Co z nimi zrobić po ewangelizacji? Czy to jest w ogóle potrzebne?
Temat ten porusza sprawę pracy z dziećmi głównie spoza zboru.

6/ „Nawrócenie dzieci - czy to możliwe?" (1,20 h)
Nawet wśród chrześcijan można spotkać różne opinie na ten temat. Ważny temat. Czy dzieci potrzebują zbawienia i czy mogą się nawrócić? Jeśli tak, to w jakim wieku? Jest to na pewno jedno z najważniejszych zagadnień, na które powinniśmy znać odpowiedź.

7/ „Rola zastosowania w nauczaniu dzieci" (1,5 h)
Bez zastosowania nie ma nauczania - tak najogólniej można streścić ten temat. Czym jest zastosowanie? Jakich grup dzieci dotyczy? Jak im je podać? Oto niektóre kwestie omawiane przez ten temat.

8/ „Rozmowa duszpasterska z dzieckiem nie zbawionym"(2,5 h)
Jak rozmawiać z dzieckiem nie zbawionym w taki sposób, aby pomóc mu zaufać Chrystusowi? Jak uniknąć błędów, które łatwo popełnić w takiej rozmowie? Umiejętne rozpoznanie gotowości dziecka do powierzenia życia Zbawicielowi i właściwe przeprowadzenie rozmowy z nim, może być najbardziej przełomowym momentem jego życia. A kto wie, może również Twojego?

9/ „Kto sięga po nasze dzieci?”(1,20 h)
Demoniczny wpływ wywierany na dzieci jest coraz silniejszy. Wkrada się do ich duszy każdą szczeliną.
Brutalny cel osiągany jest z pozoru sympatycznymi środkami (gry, komiksy, bajki, itp.). Wielu więc śpi. Temat ten próbuje ukazać na przykładzie Pokemona, istotę problemu i zasady obrony.

10/ „Największa potrzeba dziecka" (1,20 h)
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z rozlicznych potrzeb dzieci: materialnych, emocjonalnych, duchowych. Chcemy zapewnić im to, czego potrzebują. Jeśli jednak nie zdamy sobie sprawy z ich największej potrzeby, to zaspokajając wszystkie inne i tak chybimy celu. Tą potrzebą dziecka, jest zbawienie!

11/ „Budowanie relacji wśród dzieci w kościele” (2,0 h)
Dobre, trwałe i bliskie relacje wśród dzieci w kościele mogą uchro
nić je przed wpływem świata. Diabeł chce wykraść dzieci rodzicom i zborom. O tym jakimi będą dzieci, o ich duchowym rozwoju oraz o ich „użyteczności” dla Bożego Królestwa teraz i w przyszłości, mogą przesądzić mocne więzi między nimi. Jak je budować i umacniać?

12/ „Zbawienie, Zwycięstwo, Uwielbienie” (1,0 h)
Z wychowaniem dzieci jest trochę jak z drzewem: nie wyrasta w ciągu tygodnia, rośnie powoli. Ale wraz z upływem czasu zapuszcza coraz potężniejsze korzenie i jest silniejsze. W końcu żadna wichura nim nie wstrząśnie, a na mocnych gałęziach pojawiają się dorodne owoce. Jako dorośli możemy tak kształtować nasze dzieci, aby niezachwianie trwały w Bogu i owocowały.

13/ „Służba Katechetyczna w zborze” (1,5 h)
Jak powinna wyglądać służba wśród dzieci w kościele? Kluczowym zagadnieniem poruszanym w tym temacie, jest dla nas werset z Listu do Efezjan 4,12: „Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania...” Zachęcamy do szerszego spojrzenia na służbę wśród dzieci i wspólnego zastanowienia się nad odpowiedzialnością z tym związaną.

14/ „Wiejskie Ewangelizacje Dzieci" (1,5 h)
Ewangelizacja wsi - jak zacząć? W jaki sposób prowadzić spotkania? Co z pracą po ewangelizacji? Na takie i podobne pytania odpowiada ten temat. Za pomocą przeźroczy, zdjęć, świadectw z ewangelizacji z ostatnich lat, chcemy zainspirować do działania każdego, kto myśli o tych ludziach. 

15/ „Co zagraża naszym dzieciom?" (1,5 h)
Zagrożenie to jeszcze nie katastrofa, ale jeśli je zbagatelizujemy, może nieuchronnie do niej doprowadzić... Wiedząc co nam zagraża, możemy się lepiej bronić. A stawka jest wysoka...

16/ „Fundament dobrego wychowania, czyli... wymarzony dom" (1,0 h)
Co to jest "dobre wychowanie"? Czy chodzi o savoir vivre? Co to znaczy dla wiejskiej gospodyni z Wólki Małej, 
a co dla biznesmena z Nowego Jorku? I kto ma rację propagując swój model "dobrego wychowania"?

17/ „Dziecko - bezcenny dar" (1,5 h)
"Nie ma dzieci, są ludzie" - tak mawiał Janusz Korczak. A co my myślimy o dzieciach? W jakich kategoriach je postrzegamy: pracy, finansów, trudu, radości, ... ? Tak wielu mówi tak wiele o dzieciach, że nie łatwo złapać 
i utrzymać właściwą perspektywę!


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!