GALERIA OD 2016
GALERIA 2004 - 2015
O Mołdawii 
w gimnazjum.
01.2017
»
Metanoia - dom przemiany.
11.2016
»
Nowi misjonarze.
09.2016
»
Optometryści 
i remont.
10.2016
»
Ażeby była równość.
09.2016
»
Siewca i Żniwiarz.
08.2016
»
Pomoc medyczna.
07.2016
»
RKM Gdynia.
05.2016
»
RKM Chełm.
05.2016
»
Wielki tydzień 
w Mołdawii.
04-05.2016
»
RKM Gniezno.
04.2016
»
Książka "Od pasji do działania"
04.2016
»
RKM Ostróda.
04.2016
»
W Gostyninie na zamku i w szkole.
04.2016
»
Zielona Góra. Spotkania 
w szkole "Salomon"
03.2016
»
Polkowice. Spotkanie 
w Gimnazjum.
03.2016
»
RKM Zielona Góra.
03.2016
»
11 lat MPD 
w Mołdawii..
02.2016
»
RKM Skoczów.
03.2016
»
W Wiśle 
o Mołdawii.
02.2016
»
Pomoc 
i przyjaźń.
02.2016
»
GALERIA 2004 - 2015

Idźmy do dzieci razem!