STRONA GŁÓWNA

GALERIA
III KONFERENCJA DLA DZIECI

"GŁOS PANA POTĘŻNY"  
Psalm 29, 4

Tak właśnie brzmiało motto III Konferencji Dla Dzieci, która odbyła się w Kaliszu, w dniach 09-11. 
czerwca, 2006 r. Organizatorzy - zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - postawili niezwykle ważne 
pytania dotyczące Bożego głosu: Jaki jest Boży Głos? Co może uczynić Boży Głos? Czy można go 
usłyszeć? Jak możemy uczyć się słuchać Jego Głosu? 

Boży głos jest potężny! Potrafi rozpalić jak OGIEŃ, wnikając w serce; oczyścić jak WODA, darząc 
zarazem życiodajną energią i może nadać kierunek życiu, jak WIATR! Dobrze o tym wiedzieć, ale 
jeszcze lepiej doświadczać tego w swoim życiu. Dlatego dzieci mogły usłyszeć prawdy na temat 
Bożego głosu i jednocześnie praktycznie uczyć się wsłuchiwania w to co mówi PAN. Kasi przywilejem 
było poprowadzenie jednej grupy dzieci podczas warsztatów dotyczących słuchania Boga.

Oczywiście wszystko odbywało się w atmosferze uwielbienia i chwały dla Boga! Dzieci potrafią Go 
nie tylko słuchać, ale też chwalić śpiewając dla Niego, tańcząc, grając w swoich sercach i na 
wszelkiego rodzaju "przeszkadzajkach"! Skorzystajmy z rady Jezusa i bądźmy do nich podobni! 

Relacja z Konferencji Dla Dzieci w roku 2005 - relacja

Idźmy do dzieci razem!