STRONA GŁÓWNA

GALERIA
II KONFERENCJA DLA DZIECI

"Czcij ojca i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni 
w ziemi, którą Pan Bóg twój, da tobie."
 
2 Mojż. 20,12

"Czcij ojca i matkę swoją..." Co to właściwie znaczy? Czy zawsze jest prosta odpowiedź? Co Bóg ma 
na myśli mówiąc o rodzinie? W tym roku właśnie nad takimi pytaniami zastanawialiśmy się razem z dziećmi. 
W atmosferze uwielbienia Jezusa, wspólnie studiowaliśmy Pismo Święte, aby tam znaleźć odpowiedzi.  
      
      
      
Do Kalisza w dniach 03-05. czerwca, 2005 r. przyjechało ok. 260 dzieci z całej Polski oraz kilkunastoosobowa grupa z Ukrainy z Doniecka. Jechali na konferencję 3 dni! Czy możesz sobie to wyobrazić? Naszym zadaniem z Kasią było poprowadzenie 
warsztatów biblijnych dla dzieci. Długo zmagaliśmy się w jaki sposób to zrobić, a przede wszystkim czego nauczać. Przez wiele dni przygotowywaliśmy się i ufamy, że Pan dał nam dobre pomysły.
      
      
Uważamy za nasz ogromny przywilej możliwość usługiwania tym dzieciom, wspólnego z nimi uwielbiania 
Jezusa Chrystusa i modlitwy! Był to niezwykły czas! 
Jedną z rzeczy, którą uświadomiłem sobie w tamtych dniach, było to, że duchowe drogi dzieci w naszym 
kraju, coraz bardziej rozchodzą się. Jedna z nich niestety, wiedzie wyboistym szlakiem presji demonicznych 
(nie waham się użyć tego słowa), druga królewskim, świętym traktem Bożego Ducha! Im dalej podąża się 
tymi drogami, tym wyraźniej widać kontrast między nimi! Coraz ciemniej na jednej i jaśniej na drugiej! Obie stawiają wobec trudnych sytuacji i wyborów. Tylko jedna prowadzi do życia! Jednym z celów organizowania takich konferencji jest to, aby dzieci wybrały właśnie tę jedną!

Idźmy do dzieci razem!