"Bliskie spotkanie z... Mołdawią"
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Dzięki zaangażowaniu i misyjnemu oddaniu Piotra, naszego przyjaciela, a jednocześnie nauczyciela, mogłem w listopadzie 2014 r. opowiedzieć młodzieży z dwóch ponadgimnazjalnych szkół o Mołdawii. Zajęcia w Gostyninie i Płocku odbyły się w ramach organizowanych przez Piotra zajęć pod nazwą "Bliskich spotkań z...".

Była to dla mnie okazja nie tylko do zapoznania młodzieży z krajem nad Prutem i Dniestrem, czy przybliżenia specyfiki pracy misyjnej, ale przede wszystkim do podzielenia się z ponad stu słuchaczami Ewangelią i wyjaśnieniem prawd biblijnych dotyczących Dobrej Nowiny! Jeden z chłopaków z klasy, która akurat nie mogła być na spotkaniach słyszał, że "pan Wojtek mówił o Biblii i Mołdawii". Cieszę się, że takie słuchy chodziły po szkole, bo przecież nie chodzi o samą Mołdawię...

Zawsze cieszę się, gdy mogę zaprezentować pracę misyjną. Nie ukrywam, że wciąż szukamy osób, które chciałyby wspierać naszą służbę. Może i Ty mógłbyś zorganizować spotkanie z Mołdawią? Chętnie przyjadę, opowiem, pokażę zdjęcia, filmiki... Może w Twojej szkole, kościele, wspólnocie, grupie domowej, byłoby możliwe przeprowadzenie takiego spotkania?

Zapraszam do kontaktu, a przede wszystkim do modlitwy i szukania we wszelkich decyzjach woli Bożej!

Serdecznie pozdrawiam!

Szalom!
Wojciech Borys

dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

Warto również rzucić okiem na bloga Piotra i zobaczyć to wydarzenie z jego perspektywy.


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!