Wsparcie modlitewne i finansowe

Misja Przyjaciół Dzieci utrzymuje się dzięki modlitewnemu i finansowemu wsparciu. Dziękujemy każdemu kto modli się o naszą służbę i/lub przekazuje ofiary umożliwiające naszą działalność. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Bogu, który powołał nas do tej pracy i wciąż utrzymuje w służbie misyjnej. 

Jak praktycznie można pomóc?

Modlitwa. Każdy, kto chce modlić się o naszą służbę, może otrzymywać listy modlitewno-informacyjne, w których opisujemy krótko co dzieje w naszej pracy, jak Bóg odpowiada na modlitwy oraz przekazujemy konkretne prośby. Jeśli Jesteś taką osobą, bardzo uprzejmie prosimy Cię, abyś nas o tym poinformował. Chcemy mieć z Tobą kontakt! Zadzwoń, wyślij maila, napisz sms-a... 

Finanse. Przeznaczając czas na pracę misyjną, potrzebujemy finansowego zabezpieczenia. Nasze wydatki dotyczą działalności misyjnej oraz są związane z utrzymaniem naszej rodziny. Jeśli Bóg położy Ci na sercu ofiarowanie pieniędzy na naszą służbę, możesz je przekazywać na podane niżej konto lub w systemie PayPal. Również w takim przypadku pragniemy utrzymywać łączność z Tobą. Chcemy też informować Cię o naszej służbie przesyłając nasze listy.

Misja Przyjaciół Dzieci 
nr konta: 45 2130 0004 2001 0270 2629 0001


(Jeśli potrzebujesz dane adresowe, prosimy o kontakt telefoniczny: 604 469 264. 
Do przelewów przez Internet, wystarczy nazwa i numer konta, tak jak podaliśmy).


Już teraz można przekazywać darowiznę na rzecz Misji Przyjaciół Dzieci 
za pomocą systemu PayPal. Zachęcamy do skorzystania z tej wygodnej 
i bezpiecznej formy! Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 


In the case of payments from abroad: 

  • OR YOU CAN USE THIS ACCOUNT (in EURO): 

Wojciech Borys
PL58 1140 2004 0000 3012 0562 8518

kod SWIFT (BIC): BREXPLPWMBK

Thank you very much!


Ponadto zachęcamy do przekazywania darowizn na następujące cele. Jako tytuł prosimy podać nazwę projektu zapisaną poniżej wytłuszczonym drukiem. Numer konta jest taki sam, jak podany powyżej.

* Projekt Żywnościowy - dotyczy głównie wspierania działalności stołówki we wsi Riecia oraz pomocy ubogim rodzinom w Mołdawii. więcej...

* Projekt Edukacyjny - skierowany do ubogiej młodzieży w Mołdawii, która inaczej pozbawiona jest szans na dalszą edukację. więcej... 

* Biblie dla Dzieci - na Mołdawii żyje wiele dzieci, które nie miały jeszcze nawet kontaktu z Biblią. Biblia w ich rękach może zmienić ich życie. więcej...

* Dom Misyjny 'Metanoia' (DMM) - Chcemy, by stał się miejscem przemiany i chwały płynącej dla Boga. więcej...

Dziękujemy! Cenimy Twoje zaangażowanie! Poprzez swoje wsparcie stajesz się wspólnikiem dobrych dzieł, które Pan Bóg w Swej łasce i miłosierdziu pozwala nam dokonać. Ktoś trafnie powiedział: "ja nie mogę zrobić tego co ty, również ty nie możesz zrobić tego co ja, ale razem możemy zrobić dla Boga coś pięknego"

Zapraszamy więc do współpracy! W tym celu możesz posłużyć się poniższym formularzem. Wypełnij odpowiednio pola i prześlij do nas. Dziękujemy!

Chcę zaangażować się modlitewnie lub finansowo w służbę MPD. 

 

Proszę o kontakt!

Nazwisko: 
 
Imię:

E-mail:

Telefon:
 
 
Uwagi: 

UWAGA! Zanim wyślesz, SPRAWDŹ 
poprawność wpisanych danych!

 


Informacje dotyczące przekazywania darowizn na rzecz MPD

* Uwaga! Nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich zmian w polskim prawie regulujących przekazywanie darowizn. Dlatego uprzejmie prosimy o sprawdzanie aktualnie obowiązujących przepisów!

Darowizny na rzecz Misji, a konkretnie na cele kultu religijnego odejmuje się od podstawy opodatkowania do wysokości 6% dochodu. Podstawa prawna, to Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (Dz. U. 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami). Darowizna musi być zgodnie z ustawą potwierdzona poprzez dowód wpłaty na konto Misji. 

Mówi o tym Artykuł 26 tej ustawy:

Ustęp 1: Podstawę obliczenia podatku (…) stanowi dochód po odliczeniu kwot:
(…)
pkt 9) darowizn przekazanych na cele:
a) (…)
b) kultu religijnego,
c) (…)
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ustęp 7
Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1:
1) (…)
2) pkt 9, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (…) oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Tekst ustawy można pobrać tutaj. (Wersja obowiązująca od 01.01.2007 r.) 

Aby skorzystać z darowizny, należy dokonać wpłaty na konto MPD z dopiskiem: "darowizna na cele kultu religijnego" oraz mieć potwierdzenie od MPD, że kwota wpłacona łącznie w danym roku poszła na cele kultu religijnego.


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

 

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!