Wyznanie wiary

Wierzymy w Jednego Boga, który jest w Trzech Osobach: w Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.
1.Król.8,60; Mat.28,19;

Wierzymy, że Syn Boży - Jezus Chrystus narodził się jako człowiek, z Marii dziewicy, poczęty z Ducha Świętego, dla wypełnienia planu Ojca, jakim było zbawienie każdego człowieka.
Mat.1,18-25; Fil.2,6-9;

Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, po trzech dniach zmartwychwstał, został wzięty 
do nieba i siedzi po prawicy Ojca.
1.Kor.15,3.4; Mar.16,19;

Wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby zabrać swój Kościół, a następnie sprawiedliwie sądzić każdego człowieka.
Hebr.9,28; Obj.20,11-12;

Wierzymy, że nie ma żadnej innej osoby, której należy oddawać cześć i do której można się modlić poza Jedynym Bogiem (Ojcem, Synem i Duchem Świętym).
Mat.4,10;

Wierzymy w wieczne zbawienie z łaski, które jedynie można osiągnąć przez wiarę w odkupieńcze dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty.
Ef.2,8;

Wierzymy, że życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią fizyczną. Istnieje zarówno miejsce wiecznego potępienia, jak i miejsce wiecznego zbawienia.
Mar.16,16;

Wierzymy, że dobre uczynki są wynikiem wiary, a nie warunkiem osiągnięcia zbawienia.
Ef.2,10;

Wierzymy, że każdy człowiek jest grzeszny.
Rzym.3,23;

Wierzymy w odpuszczenie grzechów przez wyznanie ich Bogu i oczyszczającą moc krwi Jezusa Chrystusa.
1.Jana 1,9;

Wierzymy, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus.
1.Tym.2,5;

Wierzymy w cud nowego narodzenia, poprzez które stajemy się uczestnikami Bożego Królestwa.
Jana 3,3;

Wierzymy w powszechny Kościół, którego jedynym fundamentem i głową jest Jezus Chrystus.
1.Kor.3,11; Ef.1,22;

Wierzymy, że członkiem Kościoła - Ciała Chrystusa jest każdy, kto wierzy w Jezusa, potwierdzając swoją wiarę świadectwem życia.
Rzym.12,5;

Wierzymy w chrzest wiary przez zanurzenie w wodzie. Chrzest taki może przyjąć osoba świadoma odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa.
Dz.Ap.2,38;

Wierzymy, że ostatecznym autorytetem w sprawach wiary jest Pismo Święte - Biblia. Jest ona w całości natchniona przez Ducha Świętego i składa się z 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.
2.Tym.3,16;

Wierzymy w ponadnaturalną moc Ducha Świętego, dostępną dla każdego, kto wierzy. Przejawia się ona w chrzcie w Duchu Świętym oraz darach Ducha.
Dz.Ap.1,8; 2,1-4;


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!