...i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza,
i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. 2Krn.7,14

...dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea şi se va abatele de la căile lui rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi îi voi vindeca ţara. 2Cron. 7,14  

...if My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 2Chr. 7,14

Moldova24
 
STRONA GŁÓWNA

 
To jest strona poświęcona modlitwie o Mołdawię. Tabela poniżej zawiera imiona osób, które już zdecydowały się modlić. Zapraszamy i Ciebie do modlitwy! Dopisz swoje imię! Niech Bóg Cię błogosławi i używa dla Swojej chwały!  
»
więcej... 

Această pagină este dedicată rugăciunii pentru Moldova. Tabelul de mai jos conţine numele persoanelor care deja au decis să se roage. Noi te invităm pe tine, deasemenea, să te rogi! Adaugă numele tău mai jos! Fie ca Dumnezeu să te binecuvînteze şi să te folosească pentru gloria Lui! » mai mult... 

This page is devoted to the prayer for Moldova. The chart below contains names of people who have already decided to pray. We invite you also to pray! Add your name below! May God bless you and use for His glory!    
» more...

Pn/Lu/Mo

Wt/Ma/Tu

Śr/Mi/We

Cz/Jo/Th

Pt/Vi/Fr

So/Sâ/Sa

N/D/S

00:00-01:00

 

 

 

 

 Beata

 

 

01:00-02:00

 

 

 

 

 

 

 

02:00-03:00

             

03:00-04:00

             

04:00-05:00

05:00-06:00

Beata Józef Petru Adam

06:00-07:00

Wiesia Wiesia

 Wiesia

Wiesia Wiesia Wiesia Wiesia

07:00-08:00

Janek

 

 

 

 

 

 

08:00-09:00

 Monika

 

 Svietlana

 

 

09:00-10:00

 Petru

 

 

 

 

Lena 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

 

 Lilia

 

11:00-12:00

Zina

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 Krzysztof

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

 

Radek

16:00-17:00

 

 

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 Tudor

 Andrzej

 

 

19:00-20:00

Renia

 

 Mariola, Kasia

 Wojtek

 

 

 

20:00-21:00

Lilia, Kasia

Lilia

Lilia

Lilia

Lilia

Lilia

Lilia

21:00-22:00

 

 

 Kasia / Andrzej

 

 

 

 Aneta

22:00-23:00

  Danuta       Ania  

23:00-24:00

           

Pn/Lu/Mo

Wt/Ma/Tu

Śr/Mi/We

Cz/Jo/Th

Pt/Vi/Fr

So/Sâ/Sa

N/D/S


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!