Fundusz Domu Misyjnego 'Metanoia'

92 % 8 %
 
W obliczu rozwijającej się służby w Domu Misyjnym 'Metanoia' – za co Bogu niech będą dzięki! – rodzą się nowe wyzwania. Progres wiąże się nieodzownie z potrzebą większych finansów. Trudność sytuacji polega na tym, że przybywa pracy i wydatków, na które trzeba dzielić tą samą kwotę pieniędzy... Dlatego postanowiliśmy stworzyć oddzielny fundusz na pokrycie kosztów związanych ze służbą DMM. Od stycznia 2015 r. mamy zapewnione 92 % potrzebnej kwoty do czerwca 2015 roku.

POTRZEBNA POMOC!

Potrzeba 1500 złotych miesięcznie, na służbę Domu Misyjnego 'Metanoia'. 

Kwota ta umożliwia:

* pracę misyjną dwóch osób!
* pokrycie opłat eksploatacyjnych (woda, gaz, prąd)
* funkcjonowanie Klubu Dobrej Nowiny
* działalność Drużyny Piłkarskiej
* wyposażenie w niezbędne materiały do pracy
* poczęstunek dla dzieci (herbata, ciastka, itp.)
* zakup nagród dla dzieci

Potrzebujemy osób, które zdecydowałyby się regularnie, przez określony czas, przekazywać dobrowolną kwotę na pokrycie kosztów związanych z pracą jaka odbywa się w DMM.

Jeśli zdecydujesz się w jakikolwiek sposób pomóc, prosimy o kontakt! Możesz użyć formularza poniżej. Wszelkie finansowe dary na ten cel, można wpłacać na podane niżej konto Misji Przyjaciół Dzieci, koniecznie z dopiskiem: "DOM":

  • Misja Przyjaciół Dzieci
    45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Serdecznie dziękuję za wszelką pomoc!  
Chwała Bogu, że możemy nieść błogosławieństwo dla innych narodów!

| ZOBACZ SŁUŻBĘ DMM

| Giena. Mieszka i służy 
w Domu Misyjnym 'Metanoia'

Giena. Pracuje misyjnie w DMM


Chcę finansowo wspierać służbę Domu 
Misyjnego 'Metanoia' w Mołdawii:

Nazwisko: 

Imię:

E-mail:

Telefon:
 
 
Uwagi: 


 


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!