Dom Misyjny 'Metanoia' w Mołdawii
02/08/2011
więcej zdjęć domu misyjnego

Z wielką radością piszę te słowa! Po nieco ponad dwóch latach modlitw, rozmów oraz poszukiwań, 27. lipca 2011 roku zakupiliśmy misyjny dom w Mołdawii! W maju 2009 roku Pan Bóg przemówił do mojego serca i w ten sposób narodziła się wizja służby opartej o zwyczajny, mołdawski dom. 

więcej zdjęć | zobacz wideo
więcej zdjęć domu misyjnegowięcej zdjęć domu misyjnegowięcej zdjęć domu misyjnegowięcej zdjęć domu misyjnego

więcej zdjęć | zobacz wideo

To był historyczny wyjazd w pełnym tego słowa znaczeniu. Wspólnie z braćmi: Davidem, Julianem pastorem zboru w Kole oraz Waldkiem, wyruszyliśmy do Mołdawii kupić dom misyjny 'Metanoia'. Właśnie nazwa tego domu była pierwszą rzeczą, jaką jeszcze dwa lata temu otrzymałem od Boga. I właściwie poza tym i słowem od Boga, nie mieliśmy nic. Ale dzięki Jego łasce, uwierzyliśmy temu słowu. Dzisiaj z głośnym 'Alleluja' możemy zaświadczyć o Bożej wierności i całkowitej wszechmocy! 

W ciągu dwóch lat oczekiwania, Pan Bóg znacznie rozszerzył zrozumienie roli, jaką ma pełnić ten dom. Wydawało się, że potrzebujemy po prostu misyjnej bazy do naszych działań, noclegu i magazynu materiałów. Jednak chodzi o coś znacznie więcej. 

Chcemy, by dom misyjny stał się miejscem organizowania konferencji łączących chrześcijan z Polski i Mołdawii oraz innych krajów; krótkoterminowych wyjazdów misyjnych, polegających na wspieraniu działań ewangelizacyjnych oraz niesieniu pomocy siostrom i braciom na Mołdawii. Szczególnie pragniemy, by ten dom stał się miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znajdą Bożą miłość, uzdrowienie i akceptację. Naszym marzeniem jest, by w domu tym każdego dnia płynęła modlitwa i uwielbienie Boga.

Niezwykłe jest również to, że kupiliśmy ten dom od wierzących osób! Siostra Lidia i brat Paweł nie są w stanie już dłużej opiekować się domem, który sami wybudowali. Muszą wyprowadzić się do Kiszyniowa. Ogromnie to przeżywają, ale pokrzepia ich myśl, że dom ten będzie służył Bożym dziełom. 
Aby jednak tak się stało potrzebuje remontu... 

Uprzejmie proszę o rozważenie możliwości pomocy! Potrzeba modlitwy, finansów, materiałów oraz rąk do pracy! Jeśli Bóg porusza Twoje serce i chcesz zaangażować się, daj nam znać! (możesz użyć formularza do kontaktu poniżej). Może znasz kogoś, kto mógłby pomóc? Jestem przekonany, że razem możemy uczynić z tego domu piękne miejsce, przez które Pan Bóg będzie mógł przemieniać nasze serca i serca Mołdawian oraz cały kraj. I Jemu niech płynie chwała!

Wizją jest przemieniona Mołdawia, tzn. jakość Bożego Królestwa przejawiająca się we wszystkich sferach życia, każdego mieszkańca. U podstaw leży wspólne działanie chrześcijan z Polski i Mołdawii. Wysiłki te skoncentrowane są właśnie wokół domu misyjnego. Staje się on jakby osią naszych poczynań. 

Kluczowe są dla nas trzy kierunki: Ewangelizacja, Duszpasterstwo i Jedność Kościoła. Pierwszy jest kontynuacją dotychczasowej służby, wzbogaconą o nowe możliwości. Drugi jest odpowiedzią na zaobserwowaną potrzebę wzmocnienia wierzących w ich duchowym wzroście. Trzeci kierunek jest nadrzędną wartością, o którą chcemy zabiegać, ale też wyznacza standardy naszego działania. Jest drogą po której chcemy kroczyć, a jednocześnie miejscem, w którym chcemy przebywać z naszymi siostrami i braćmi. 

Wojciech Borys
Misja Przyjaciół Dzieci
dyrektor 


>> ZOBACZ co dzieje się w 'metanoi'

Jestem zainteresowany wsparciem Domu Misyjnego 'Metanoia' w Mołdawii. 
Proszę o kontakt!

Nazwisko: 
 
Imię:

E-mail:

Telefon:
 
 
Uwagi: 


 


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!