Misjonarki MPD w Mołdawii!

| Marzec 2018 

Lida i Valentina, to dwie Mołdawianki, nasze siostry w Chrystusie, które od 01. stycznia 2017 roku rozpoczęły na okres jednego roku misyjną służbę. Dzięki wspaniałomyślnej ofiarności i przekazywanym darowiznom, nasze dzielne siostry mogły prowadzić dwa Kluby Dobrej Nowiny dla dzieci w miejscowości Făgureni oraz Roşkani. Administrowały i koordynowały działalnością Domu Misyjnego ‘Metanoia’. Poza tym zajmowały się organizowaniem i docieraniem z pomocą materialną dla dzieci z ubogich rodzin, wspierały realizację projektów prowadzonych przez Misję Przyjaciół Dzieci w Mołdawii oraz wykonywały różne dodatkowe zadania misyjne.

Wraz z końcem lutego 2018 roku dobiegł końca ten misyjny projekt i Lida oraz Valentina zakończyły swoją misyjną pracę. Niech Panu Bogu płynie chwała za 14 miesięcy służby misyjnej naszych sióstr i niech On wciąż je prowadzi i błogosławi! I tylko Jemu niech płynie chwała!  

Chcę bardzo serdecznie podziękować za każdą modlitwę zarówno o pracę naszych sióstr, jak i całą służbę Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii! Ogromnie to cenimy i cieszymy się za pomoc niesioną w ten sposób!  


|  Klub Dobrej Nowiny - FĂGURENI  |  Klub Dobrej Nowiny - ROŞCANI
 

ZOBACZ WIĘCEJ! ZOBACZ WIĘCEJ!

| ZOBACZ, CO LIDA i VALENTINA ROBIŁY W POLSCE

Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!