Misja 'Liora'. Ratując życie!

| Zobacz jak pomagamy!

| Svietłana w Polsce!

Svietłana Makari zostawiła bardzo dobrze płatną pracę oraz służbowe mieszkanie, zrezygnowała ze stabilizacji wynikającej z zajmowanego stanowiska w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W odpowiedzi na Boże wezwanie podjęła się służby, która znacznie obniżyła jej stopę życiową, która przynosi często frustrację wynikającą z braku poparcia nawet w chrześcijańskich środowiskach, nie mówiąc już niezrozumieniu w społeczeństwie. 

Jedyną nagrodą i zachętą, są żyjące, uratowane dzieci oraz przemienione serca kobiet i mężczyzn. Wciąż jest ich jednak bardzo mało, ale jak powiada Svietłana, przytaczając stare żydowskie przysłowie: "uratowane jedno życie, to uratowany wszechświat". Od 2008 roku wspieramy Misję ‘Liora’, która przeciwdziała aborcji w Mołdawii. Jednym ze sposobów pomocy jest odzież dla niemowląt, dzieci i dorosłych. 

Przerywanie ciąży to prawdziwy dramat Mołdawii. Niczym niezwykłym są tu dziewczyny, które w wieku szesnastu lat mają za sobą już kilka takich zabiegów. Svietłana jest osobą którą Pan Bóg powołał do dzieła ratowania nienarodzonych dzieci. Prowadzenie takiej służby w społeczeństwie, które traktuje usunięcie ciąży jak wizytę u stomatologa, jest naprawdę bardzo trudne! Tylko wg oficjalnych statystyk 419 kobiet na 1000 przerywa ciążę. W rzeczywistości liczba ta jest o wiele wyższa i na pewno przekracza 500! 

Obecnie MPD jest jedynym stałym partnerem Misji 'Liora', który regularnie wspiera jej działalność  finansowo i materialnie. Możemy jednak pomóc na miarę posiadanych środków, które zależne są tylko i wyłącznie od hojności Darczyńców. Obecnie najpilniejszą formą pomocy są finanse.  

Wciąż szukamy zborów, wspólnot, organizacji chrześcijańskich, grup domowych, itp. zainteresowanych poznaniem realiów tej służby i wsparciem jej działalności. Zachęcam do przemyślenia w modlitwie możliwości okazania praktycznej pomocy. Szukamy także możliwości zbudowania trwałych relacji, które zaowocują obopólnymi korzyściami. 

Poniżej zamieszczamy jej prośby modlitewne, najważniejsze sprawy i problemy, o które możesz modlić się. Poprzez modlitwę stajemy się sprzymierzeńcami Svietłany w walce, którą prowadzi i w ten sposób, możemy wpływać na bieg wydarzeń na Mołdawii. Ten mały kraj potrzebuje naszych wielkich serc! 

Drogi Przyjacielu, módl się więc o:

1/ Mądrość i ochronę dla dyrektorki Misji Svietłany Makari.

2/ Pomieszczenie dla biura i finanse na jego prowadzenie.

3/ Osoby, które Bóg wzbudzi do tej służby, by podjęły wyzwania stojące przed Misją.

4/ Możliwość współpracy z lekarzami w celu ochrony życia nienarodzonych dzieci.

5/ Finanse na reklamę Misji.

6/ Testy ciążowe, dobrej jakości. Kobiety przychodząc po test otrzymują go bezpłatnie, ale muszą zgodzić się na konsultację.

>> Wszelką pomoc finansową można 
przekazać na konto naszej Misji, 
z dopiskiem “Misja Liora”: 

Misja Przyjaciół Dzieci
konto: 45 2130 0004 2001 0270 2629 0001.

Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy! 

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

+48 604 469 264; 
borys@mpd.org.pl
 


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17