Mołdawia. Projekt Edukacyjny
W 2005 roku Bóg włożył w nasze serca pragnienie, by pomóc mołdawskim dzieciom w uzyskaniu dobrej edukacji. Zrodziła się wizja, by wspierać kształcenie dzieci z ubogich rodzin, tak by zdobycie dobrego zawodu mogło w przyszłości zmienić ich sytuację ekonomiczną, dało szansę wyrwania się z ubóstwa i rozpoczęcia samodzielnego życia. Praktycznie realizujemy ją poprzez poszukiwanie funduszy i finansowanie edukacji konkretnym dzieciom. Zachęcamy i Ciebie do finansowego i modlitewnego włączenia się w to piękne dzieło! Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc! 

Przede wszystkim modlimy się, aby wszystkie osoby objęte naszym Projektem mogły zostać dotknięte przemieniającą Ojcowską miłością Boga. Pragniemy, by ich serca zostały zachęcone do uwielbiania Tego, który jest w stanie na trwałe zmienić ich życie i użyć w potężny sposób dla Swojej chwały!

* UWAGA! Na dole strony znajduje się specjalny formularz, który możesz wykorzystać w celu dołączenia do grona osób wspierających Projekt Edukacyjny.


ZOBACZ WIĘCEJ!

Georghi trenuje dzieci i młodzież w kilku miejscowościach w okolicach miasta Orhei, około 50 km od Straseni i Kiszyniowa. Codziennie ma możliwość głoszenia im Ewangelii i poprzez sport docierania do nich 
z Biblijnymi prawdami.

Od października 2017 roku nasz brat w Chrystusie Georghi, mógł rozpocząć kurs UEFA przygotowujący go do zdobycia licencji trenera piłki nożnej.

Projekt Edukacyjny - Georghi | Licencja

Zobacz pracę trenerską Georghija


Adrian jest naszym bratem w Chrystusie. Pochodzi z chrześcijańskiej rodziny, z którą mieszka w wiosce Fagureni (z mamą, babcią i ciocią). 
To młody, dwudziestodwuletni chłopak. Marzeniem Adriana jest być fotografem. 

Od maja 2016 roku objęliśmy Adriana 
Projektem Edukacyjnym

 

 

 


Giena został objęty Projektem Edukacyjnym od września 2012. Umożliwiliśmy mu w ten sposób kontynuację studiów prawniczych. Mieszka w Straszeni w Domu Misyjnym 'Metanoia' gdzie prowadzi Klub Gier Planszowych. Swoje wykształcenie pragnie wykorzystać w służbie dla Boga. Już teraz jednak wiele swojego czasu poświęca dla spraw Bożego Królestwa.

Zobacz Dyplom Gieny

Giena magistrem! Od 27 stycznia 2017 roku!

Zobacz krótkie filmiki z Gieną: ROK 2014 | ROK 2012


Valentinę objęliśmy Projektem Edukacyjnym w kwietniu 2013 r. Vala jest naszą siostrą w Chrystusie, mieszka we wsi Fagureni, 5 km od Straseni. Obecnie skończyła studia psychologiczno-pedagogiczne w Kiszyniowie. Rodzinna sytuacja finansowa zmusiła Valę do ukończenia kursu zawodowego manikiurzystki. Stało się to możliwe dzięki pomocy chrześcijan z Polski! Dziękuję wszystkim Darczyńcom, którzy wspaniałomyślnie pomagają, a Kochanemu Bogu niech płynie wszelka chwała!

Zobacz Certyfikat Vali

 


Pavel w przyszłości pragnie zostać stolarzem. Szczególnie podoba mu się praca związana z produkcją mebli. Niestety na drodze do realizacji marzeń, stanęły problemy finansowe. Jednak dzięki wsparciu polskich chrześcijan zaangażowanych w Projekt Edukacyjny zostały one rozwiązane! W październiku 2012 roku rodzice Pavla otrzymali całą potrzebną kwotę umożliwiającą zdobycie zawodu. Wspaniałemu Bogu niech płynie chwała!

Zobacz zdjęcie z rodzicami Pavla

 


Denis studiuje zaocznie na Akademii Wychowania Fizycznego w Kiszyniowie. 07. czerwca 2017 r. uzyskał tytuł licencjata na mołdawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. w 2017 r. rozpoczął dwuletnie studia magisterskie. Przez rok prowadził również Drużynę Piłkarską 'Metanoa' i odnosił już pierwsze sukcesy!  

Denis licencjatem!

Zobacz krótki filmik z Denisem

 


Anfisa mieszka w miejscowości Vatra. Jest naszą siostrą w Chrystusie. We wrześniu 2010 r. rozpoczęła trzyletnie studia językowe na uniwersytecie w Kiszyniowe. W całości koszta nauki pokrywane są dzięki ofiarności polskich chrześcijan. 

Licencjat Anfisy!

Zobacz krótki wywiad z Anfisą

 


Liliana mieszka w Straszeni. Pochodzi z chrześcijańskiej rodziny. Marzyła, by zostać fryzjerką. Niestety z powodów finansowych było to niemożliwe... Dzięki wsparciu z Polski, Liliana będzie mogła we wrześniu 2010 r. rozpocząć naukę w swoim ulubionym zawodzie, a dodatkowo uzyska także uprawnienia jako manikiurzystka.

Liliana w lipcu 2011 roku zdobyła zawód fryzjerki 
i manikiurzystki! Zobacz krótki opis i kilka zdjęć!

 


Igor ma 10 lat i chodzi do czwartej klasy Szkoły Podstawowej w Straszeni. Jest młodszym bratem Tudora, który już skorzystał z naszego Projektu. Znajdują się oni w bardzo trudnej sytuacji. Igorowi brakowało podstawowego wyposażenia ucznia, czyli zeszytów, kredek, farb, piórnika, plecaka, itp. a także dobrej, zimowej kurtki i skarpet oraz leków, które powinien zażywać z powodu choroby. 
Dzięki chrześcijanom z Polski, którzy przesyłają finanse na potrzeby Projektu Edukacyjnego, mogliśmy kupić wszystkie rzeczy potrzebne Igorowi i możemy od 2009 r. na bieżąco pomagać mu w zdobywaniu wykształcenia.

 


Olga pochodzi ze wsi Peneszeszti. Podobnie jak jej matka, jest chrześcijanką. Pochodzi z ubogiej rodziny. Niestety ojciec Olgi nadużywa alkoholu i pieniądze woli przepić niż przekazać na edukację córki. Postanowiliśmy objąć Olgę Projektem Edukacyjnym. Od września 2009 roku przekazujemy zgromadzone środki na jej edukację, które praktycznie umożliwiły Oldze rozpoczęcie nauki. Po ukończeniu gimnazjum, będzie mogła w kolejnych latach zdobyć zawód. 

 


Następną osobą objętą pomocą jest Vasilij. Rozpoczął on półroczny kurs, który pozwoli mu zdobyć zawód. Bez pomocy finansowej, Vasilij nie byłby w stanie podjąć nauki. Jest chrześcijaninem, który swoim życiem chce służyć Jezusowi. Pochodzi z rodziny o bardzo trudnej sytuacji, która nie wspiera go, a wręcz przeciwnie, sprawia, że musi mieszkać poza domem. Vasilij w sierpniu 2009 roku ukończył kurs i uzyskał zawód ślusarza samochodowego

Zobacz Certyfikat Vasilija

 


16.kwietnia 2009 r. Tudor ukończył szkołę w Kiszyniowie i uzyskał dyplom kucharza oraz dekoratora sal bankietowych! Warto dodać, że osiągnął na egzaminie końcowym bardzo dobrą ocenę 9,98 w dziesięciostopniowej skali ocen.  Nasz brat w Chrystusie wciąż potrzebuje wsparcia, ale teraz o wiele łatwiej będzie mu stanąć na własnych nogach i prowadzić samodzielne życie.

 


Lena w 2009 roku ukończyła licencjat na uniwersytecie w Kiszyniowie. Jej sytuacja rodzinna tak się skomplikowała, że nie mogła liczyć na pomoc finansową rodziny. Ostatni, trzeci rok nauki, ukończyła tylko dzięki wsparciu przekazanemu z Polski. Uzyskane wykształcenie jest życiową szansą dla Leny; przede wszystkim otwiera nowe możliwości realizacji jej marzeń związanych ze służbą dla Boga.

 Zobacz Dyplom Leny

 


Trzecią osobą jest objętą naszym Projektem jest Ania. Pochodzi ze wsi Romanesti. Dzięki przekazanemu przez nas wsparciu, Ania skończyła półroczny kurs fryzjerski w Kiszyniowie i w roku 2008 uzyskała tytuł fryzjerki. Mamy nadzieję, że wkrótce będzie będzie mogła podjąć pracę i usamodzielnić się. Anię znamy już kilka lat. W roku 2006, podczas ewangelizacji prowadzonych na Mołdawii, Ania oddała swoje życie Jezusowi.

 


Kolejnym dzieckiem jest Emanuela. Pochodzi z wierzącej rodziny ze wsi Fagureni, w środkowej części Mołdawii. Wspieramy finansowo jej edukację od 2008 r. tak by mogła pobierać lekcję pianina i uczyć się języka angielskiego. Emanuela bardzo kocha Pana Jezusa!

 

 


Estera jest siostrą Emanueli. Od 2009 r. wspieramy finansowo jej edukację, tak by mogła pobierać lekcję gry na skrzypcach. Estera chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej.

 


Igor jest pierwszą osobą, którą objęliśmy naszym Projektem. Pochodzi z wioski Barboieni na zachodzie Mołdawii. Dzięki finansowej pomocy chrześcijan z Polski, ukończył dziewiątą klasę gimnazjum w Chrześcijańskiej Szkole w Kiszyniowie oraz po rocznym kursie zawodowym, w roku 2008, zdobył zawód murarza. Dzisiaj już pracuje. Prawdopodobnie gdyby nie pomoc finansowa, którą otrzymał, mieszkałby nadal w swojej wiosce, na utrzymaniu rodziców i pracował na gospodarstwie. 
Co najważniejsze jednak, Igor podczas pobytu w Szkole w Kiszyniowie nawrócił się i dzisiaj wzrasta jako chrześcijanin! 

Zobacz historyczne zdjęcia


Chcemy bardzo mocno podkreślić, że wszystkie środki finansowe, jakie pozyskujemy na cele związane z naszym Projektem, pochodzą jak dotąd od chrześcijan z Polski! Wciąż szukamy partnerów do tego dobrego dzieła! Każdy, kto chciałby jednorazowo, bądź regularnie wspierać edukację w Mołdawii, będzie mile widziany! Szczegółowych informacji udzielimy każdemu, kto skontaktuje się z nami. 

Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto Misji Przyjaciół Dzieci (numer konta poniżej), koniecznie z dopiskiem: "Projekt Edukacyjny Mołdawia"
Chwała Bogu, że możemy nieść błogosławieństwo dla innych narodów!

Misja Przyjaciół Dzieci
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Zachęcamy do kontaktu z nami! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. W tym celu możesz zadzwonić: +48 604469264 lub wypełnić i przesłać do nas poniższy formularz. Dziękujemy!

Nazwisko: 
 
Imię:

E-mail:

Telefon:
 
 
Uwagi: 


UWAGA! Zanim wyślesz, SPRAWDŹ 
poprawność wpisanych danych!

 


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!