Ewangelia wg Marka 16, 15
 

"Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.”

 

Ten werset to słowa Pana Jezusa. Dla dzieci Bożych są one ważnym i jasnym drogowskazem. A nawet więcej, bo nie wskazują na tylko jedną z wielu możliwości, ale wytyczają jedyny kierunek, w jakim Kościół musi podążać. Naszym zadaniem: głosić Ewangelię, naszym polem misyjnym: cały świat, naszym celem: zbawienie każdego człowieka. Nie wolno nam umniejszać tej wizji ani jej modyfikować. Zgoda? A co byś powiedziała Siostro, gdyby np. Madagaskar miał się stać Twoim miejscem głoszenia Ewangelii? Co powiedziałbyś Bracie, gdyby już wkrótce ludzie, którym usługujesz mieli inny kolor skóry niż Twoja? Także i my zastanawiamy się nad odpowiedzią. Wiemy na pewno, że chcemy być gotowi pójść tam, gdzie zechce posłać nas Jezus. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy głosić Ewangelię idąc na cały świat. Czy już znasz swoją odpowiedź?

Powrót

Idźmy do dzieci razem!