Ewangelia wg Jana 15, 16
 

"Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, 
abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek 
byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam."

 

„Przeznaczenie” – jedno słowo wyjaśniające po co żyjemy. W gąszczu oferowanych nam codziennie podpowiedzi dotyczących naszego życia i plątaninie możliwych wyborów, do których namawia nas każda reklama, słowa Jezusa są jak łyk świeżego powietrza pośrodku miejskiego smogu. Nikt z nas nie żyje bez celu, każdy ma przeznaczenie. Podążanie za nim ma doprowadzić do wydania trwałego owocu. Kiedy patrzysz na minione tygodnie, miesiące, lata, czy widzisz, że szedłeś drogą swego przeznaczenia? Jaki owoc po sobie zostawiłeś…? Nie chodzi tylko o działanie, nie o syzyfowe bicie piany. Wartością jest owoc, który będzie trwał. Powierzajmy Bogu to co za nami i ufajmy, że przyniesie pożądane rezultaty. Wszak to On nas wybrał i przeznaczył…! 

Powrót

Idźmy do dzieci razem!