Ewangelia wg Jana 11, 40
 

„Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?”

 

„...oglądać będziesz...” – siostra Łazarza znała Boże działanie w historii, wiedziała także o mającym nastąpić 
w przyszło­ści objawieniu Bożej chwały. Ale Jezus mówi jej o czymś, o czym chce, aby usłyszeli wszyscy wierzący – będziesz widziała Bożą chwałę! Potrzebujemy tylko zdrowych oczu, aby widzieć, a nasz główny duchowy nerw wzrokowy znajduje się w sercu. A sercem przyjęta wiara, prowadzi nas niezawodnie do oglądania Bożej chwały! Czy ją widzisz, Siostro, Bracie? Podczas studium tego fragmentu z Ewangelii Jana, zdałem sobie sprawę z tej wielkiej, wspaniałej obietnicy. I oto chodzi, aby widzieć coś więcej niż tylko działanie, aby zobaczyć nie tylko owoce, rezultaty, ale chwałę Pana!

Powrót

Idźmy do dzieci razem!