Księga Izajasza 43, 19
 

„Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie?”

 

Myślę, że Bóg właśnie taki jest: czyni nowe rzeczy! Daje nowe serce, nowe myśli, nowe wizje, nowe życie 
i moglibyśmy wymieniać jeszcze wiele nowego, które czyni nasz Pan. Mam też wrażenie, że do ludzi wciąż zwraca się z podobnym pytaniem: „Czy tego nie spostrzegacie?” Trudno zobaczyć nowe, trzymając się konwulsyjnie starego. Często, aby mogło narodzić się nowe, stare musi odejść, musi umrzeć. I chyba tego właśnie się boimy. Ten lęk przed nowym, nawet od Boga ale nieznanym, przeżywamy w życiu i służbie. Nie bójmy się jednak nowego! Uważnie patrzmy, by nie przeoczyć Bożego działania. Módlmy się, abyśmy umieli zobaczyć wszystko co Bóg czyni i bez strachu podążać drogami, które wyznacza nam Pan!

Powrót

Idźmy do dzieci razem!