Księga Izajasza 40, 1
 

"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg!"

 

Wszędzie spotykamy ludzi smutnych, zawiedzionych, z lękiem oczekujących jutra. Bóg mówi o pocieszaniu Jego ludu. Źródłem wszelkiej pociechy jest On sam! (Rz.15,5; 2Kor.1,3; 2Kor.7,6). Duch Święty jest nazwany Pocieszycielem! (J14,26). Biblię napisano m. in. po to, abyśmy z niej mieli pociechę! (Rz.15,4). Bóg chce nas pocieszać poprzez proroctwa! (1Kor.14,3). Józef z Cypru został nazwany przez apostołów „Synem pocieszenia”! (Dz.4,36) Interesujące, prawda? Apostoł Paweł potrzebował pociechy (Rz.1,12) i nakazywał pocieszać innych (1Tes.4,18 i 5,14). Kiedyś nawet specjalnie wysłał Tychikusa, aby pocieszył innych braci (Ef. 6,21-22). W sercu każdego człowieka zbawionego powinno być pragnienie niesienia poselstwa Ewangelii. Ale oprócz wzywania ludzi do pokuty i poza głoszeniem konieczności nawrócenia, nakłaniani jesteśmy do przekazywania Bożej pociechy! Wszak Ewangelia, to Dobra Nowina! Bóg ma dla ludzi dobre wiadomości! A my?

Powrót

Idźmy do dzieci razem!