List do Efezjan 3, 20-21
 

"Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić 
ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała 
w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen
"

 

Czy wiesz, że kierowca samochodu około 40 % swojej uwagi musi poświęcać temu co widzi we wstecznym lusterku? Jednak wiedząc dobrze, co jest za nim, posuwa się do przodu i osiąga nowe cele. Podobnie i my, wiedząc o wszystkich rzeczach, które Bóg uczynił w naszym życiu, musimy pamiętać, że On może „daleko więcej uczynić”! Nasz Ojciec potrafi, On umie, On chce uczynić więcej! Budując dla przyszłych pokoleń pomniki Bożego działania, nie możemy ograniczyć się do okresowego stawiania pod nimi kwiatów, ze wzruszeniem wspominając dawne dobre dni... Pełni podziwu dla Jego błogosławieństw, oczekujmy więcej! On umie zaskoczyć nas w naszych najśmielszych marzeniach dotyczących Jego możliwości. Jest coś takiego jak święte niezadowolenie. To postawa, kiedy w pokorze stajemy przed Bogiem oddając Mu chwałę za to co uczynił, nie godząc się jednocześnie, żeby pozostało tak jak jest. Bo Bóg może „uczynić daleko więcej” niż tego doświadczyliśmy i niż wydaje nam się, że może być. Wiem, że nasz Tatuś ma dla nas coś więcej!

Powrót

Idźmy do dzieci razem!