1 List do Koryntian 3, 6
 

"Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg."

 

...a wzrost dał Bóg” czytamy m. in. w 1 Kor. 3, 6. Paweł pisze do Koryntian o ważnej zasadzie, o której musi pamiętać każdy chrześcijanin. Możemy „sadzić” i „podlewać”, ale to nie warunkuje wzrostu. Przynajmniej nie takiego wg Bożych oczekiwań. Wzrost daje Bóg. Owoce naszej pracy uzależnione są nie od naszych wysiłków, jakkolwiek wielkich, (może wielkich w naszych własnych oczach), ale od Tego, Który „daje wzrost”. On sprawia, że nasz wysiłek ma sens. My jesteśmy tylko sługami „z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan” (por. 1 Kor. 3, 5). Módlmy się z wiarą, że „Bóg da wzrost” wszelkim naszym poczynaniom w Jego Królestwie

Powrót

 Idźmy do dzieci razem!