Może Twoje "stare" okulary leżą gdzieś w szafie; może używany aparat słuchowy spełnił już swoją rolę i zalega w kącie... 

To co niepotrzebne już dla Ciebie, 
dla kogoś może być bezcenne!

Pomoc skierowana jest do osób mieszkających głównie w Mołdawii, choć nie tylko. Grupą docelową są ludzie zbyt ubodzy, aby samodziel-
nie szukać pomocy medycznej. Trudno im także nabyć potrzebne pomoce optyczne (np. okulary) bądź audiologiczne (aparaty słuchowe). Często są niedołężni i na tyle niesprawni, że nie mają szans znaleźć pomocy medycznej, jeżeli ona nie "znajdzie" ich.

Ważną grupą są dzieci i młodzież, dla których dobry wzrok i słuch na "starcie" ich życia, oznacza ogromnie wiele! 

Prosimy uprzejmie wszystkie osoby mogące pomóc o PRZESYŁANIE okularów lub aparatów słuchowych na adres: 

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47
43-450 Ustroń

D Z I Ę K U J E M Y !
 

ZOBACZ, JAK ZEBRANY SPRZĘT JEST WYKORZYSTYWANY W MOŁDAWII:

 

Zobacz więcej: 

Nowe oczy i uszy dla Mołdawii


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci
skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!