Dwadzieścia lat Bożych błogosławieństw!
ZOBACZ WIĘCEJ!

ALBUM ZDJĘĆ  | Kalisz, listopad 2015  |

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!
ALBUM ZDJĘĆ  | Kalisz, listopad 2015

Dwadzieścia lat służby misyjnej to wyśmienita okazja, aby nade wszystko Panu Bogu oddać chwałę i dziękować Mu za tak zaszczytne powołanie! Za dwadzieścia lat Bożych błogosławieństw! Za opiekę, zaopatrzenie, mądrość, siłę, zdrowie, jedzenie, ubranie, pieniądze. Za rodzinę, przyjaciół i współpracowników. Za dzieci, młodzież i dorosłych, którym w tym czasie usługiwaliśmy i od których mogliśmy się wiele nauczyć! Za przywilej służby!

Jeszcze zanim rozpoczęliśmy pracę misyjną, służyliśmy wśród dzieci w naszym zborze w Tczewie. Kasia już od 1991 roku, a rok później dołączył Wojtek. Najpierw po prostu pomagaliśmy w zajęciach, a następnie już jako nauczyciele prowadzący grupę. W tym czasie wspólnie z innymi docieraliśmy z Ewangelią do dzieci na ulicach, podwórkach czy Domach Dziecka. 

Przedłużeniem naszej pracy wśród dzieci, a zarazem spełnieniem naszego marzenia, było rozpoczęcie 16. listopada 1995 roku, służby misyjnej. Najpierw Wojtek został pracownikiem Misji Ewangelizacyjnej wśród Dzieci, a od roku 2000 dołączyła do tego grona Kasia. 

Kolejnym ważnym zwrotem w naszym życiu było założenie w roku 2003 Misji Przyjaciół Dzieci (MPD), w ramach której do dzisiaj rozwijamy misyjną działalność.

Chwaląc Boga, nie zapominamy o tych niezwykle cennych osobach, które kształtowały nasze duchowe życie, opiekowały się nami, wprowadzały nas do służby i uczyły misjonarskiego rzemiosła. Wciąż Jesteście dla nas błogosławieństwem! Dziękujemy za Was Bogu!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w albumie, które pochodzą z pierwszych lat naszej misyjnej przygody. Niektóre sięgają czasów, gdy nie byliśmy jeszcze małżeństwem (czyli przed sierpniem 1994 roku). Wierzymy, że pozostałością tego okresu są nie tylko zdjęcia, czy wspomnienia, ale przede wszystkim nawrócone dzieci, zbawione rodziny, ludzie chwalący Boga za Jego Miłość, Wielkość i Wszechmocną, Dobrą Rękę! 

Nadal chcemy kroczyć misyjną drogą! Wdzięczni każdemu, kto wspiera nas w modlitwie, finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób! Być może właśnie Ty Jesteś jedną z takich bezcennych dla nas osób!? Dziękujemy za to z całego serca! Nie ukrywamy jednak, że wciąż potrzebujemy wspólników, którzy będą razem z nami współtworzyć bieg wydarzeń! 

Przede wszystkim chcemy wsłuchiwać się w głos Bożego Ducha i prowadzeni Jego mądrością i mocą, wypełniać wolę naszego Pana, Jezusa Chrystusa! Jemu tylko i zawsze niech płynie chwała!

Kasia i Wojtek Borysowie


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!